Printati aceasta pagina

Susținerea examenului de disertație 2021

Ghid pentru redactarea lucrării de disertație

Ghid pentru susținerea lucrării de disertație

Studenții care intenționează să susțină examenul de disertație în una dintre cele două sesiuni din anul 2021 (februarie/iulie), sunt rugați să parcurgă următoarele etape:

Sesiunea iulie 2021:

  • până pe 18 decembrie 2020 -> Completați tema și coordonatorul avut în vedere pentru elaborarea lucrării de disertație, în acest formular;
  • până pe 21 februarie 2021 -> Ulterior aprobării planului de elaborare a disertației de către cadrul didactic coordonator, încărcați această cerere, completată și semnată electronic, în secțiunea dedicată de pe platforma Moodle a DRI;
  • până pe 4 iunie 2021 -> Se va încărca fișa de lichidare, completată și semnată electronic exclusiv de masterand/ă, în secțiunea dedicată de pe platforma Moodle a DRI. 
  • până pe 30 iunie 2021 -> Se vor încărca pe platforma Moodle a DRI documentele:

1) Diploma de licență, copie legalizată sau copie certificată "conform cu originalul" de către absolvent
2) Certificatul de naștere,  copie legalizată sau copie certificată "conform cu originalul" de către absolvent
3) Certificat de căsătorie (dacă este cazul),  copie legalizată sau copie certificată "conform cu originalul" de către absolvent
4) Sentința de divorț (dacă este cazul),  copie legalizată sau copie certificată "conform cu originalul" de către absolvent
5) CI în copie certificată “conform cu originalul” de către absolvent
6) Chitanţa de achitare a taxei de disertaţie. Doar studenţii de la învăţământ de zi cu taxă, trebuie să achite taxa de susținere a disertaţiei – 200 lei
7) Declaraţia privind originalitatea şi respectarea drepturilor de autor

Documentele depuse trebuie să fie scanate lizibil. Studenții străini vor depune documentele însoțite de traducere legalizată.

  • până pe 30 iunie 2021 -> Se va încărca lucrarea, în format electronic, pe platforma Moodle a DRI.Toate lucrările vor fi ulterior verificate de către secretarii comisiilor de susținere a examenului de disertație, folosind programul antiplagiat utilizat la nivelul SNSPA;
  • 6-7 iulie 2021 -> Va avea loc examenul de susținere a disertației, online, pe platforma Cisco Webex. Vă rugăm să parcurgeți ghidul pentru susținerea lucrării de disertație. 

Sesiunea februarie 2021

  • până pe 1 decembrie 2020 -> Completați tema și coordonatorul avut în vedere pentru elaborarea lucrării de disertație, în acest formular;
  • până pe 18 decembrie 2020 ->Se vor transmite fișa de lichidare, completată și semnată exclusiv de masterand/ă, și această cerere, completată și semnată electronic , pe adresa secretariat.driie@dri.snspa.ro;
  • până pe 7 februarie 2021 -> Se va transmite lucrarea, în format electronic, pe adresa secretariat.driie@dri.snspa.ro.Toate lucrările vor fi ulterior verificate de către secretarii comisiilor de susținere a examenului de disertație, folosind programul antiplagiat utilizat la nivelul SNSPA; Împreună cu lucrarea de disertație vor fi transmise copia diplomei de licență (față/verso, pe fiecare pagină se va scrie Conform cu originalul, se va data și semna), copia certificatului de naștere (se va scrie Conform cu originalul, se va data și semna), copie cărții de identitate (se va scrie Conform cu originalul, se va data și semna).
  • Examenul de disertație - sesiunea februarie 2021 - va avea loc marți, 16 februarie, incepând cu ora 10.00. Desfășurarea susținerii lucrării de disertație va avea loc în format online, prin intermediul platformei Cisco Webex.  Examenul va consta într-o singură probă, orală, respectiv prezentarea lucrării de disertație. Vor fi avute în vedere prezentări de aproximativ 10 minute. Pentru a se conecta, candidații vor folosi link-ul pe care îl vor primi pe mail, cu 10 minute înainte de ora la care este programată susținerea lucrării. Este recomandabil să fie folosită o conexiune stabilă de internet și ca atât microfonul cât și camera să fie funcționale. Susținerea va fi înregistrată, iar prin participarea la examinare, candidații își dau acceptul stocării și prelucrării acesteia în vederea prezentării în fața oricărei autorități de control, în acord cu prevederile GDPR. Programarea candidaților va fi afișată pe site vineri, 12 februarie.