Printati aceasta pagina

Burse

 

S-au afişat listele cu studenţii bursieri în semestrul I, anul universitar 2020-2021

Informații pentru virarea burselor studenților străini și etnici români, admiși pe locuri de buget cu bursă

Regulament DRIIE - burse 2020-2021

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru al anului universitar, în conformitate cu structura anului universitar. Bursele se acordă şi pe perioada vacanţelor.

În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media din momentul depunerii cererii, astfel:

 • Pentru acordarea burselor pentru anul I, semestrul I, la studiile universitare de masterat se vor lua în calcul mediile de la examenul de admitere.
 • Media luată în calcul pentru acordarea bursei pe semestrul I pentru anul de studiu II, este media din anul de studiu anterior.

 

Bursele pot fi suspendate în următoarele cazuri:
a) dacă studentul bursier nu mai este integralist după sesiunea de vară;
b) dacă nu mai îndeplineşte condiţiile de prezenţă pe semestru de minimum 50% pentru fiecare disciplină.

 Calendarul pentru depunerea cererii pentru bursă este:

28.10.2020 – 15.11.2020

Primirea cererilor și a dosarelor de bursă

23.11.2020                      

Afișare burselor pe site-ul DRIIE

24 – 25.11.2020              

Depunerea contestatiilor

26.11.2020                      

Răspuns la contestații

 

Conținut DOSAR BURSĂ DE MERIT I ȘI II:

Studenţii au obligaţia de a încărca cererea de acordare a bursei de merit I și II, pe platforma DRIIE.

Cerere, formular tip;

 

  • Cererea se completează, semnează si scanează, după care o încărcați pe platforma DRIIE https://mdriie.snspa.ro/login/index.php  cu denumirea Dosar_Bursa Merit I / II_Nume_prenum.
  • Perioadă depunere documente: 28.10.2020 – 15.11.2020

 

 

Conținut DOSAR BURSE SOCIALE ȘI AJUTOR SOCIAL:

Studenţii au obligaţia de a încărca dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul, pe platforma DRIIE.

 

Cerere, formular tip;

 • adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
 • copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
 • adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni: septembrie, august, iulie);
  adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
 • declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
 • ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
 • adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei (pe ultimele 3 luni: septembrie, august, iulie);
 • adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.
 • Salariul de baza minim net pe economie:  2230 lei brut sau 1346 lei net.

 

  • Toate documentele se scaneaza si se trimit sub forma unei arhive denumite Dosar Bursa Sociala-Nume Prenume
  • Perioadă depunere documente: 28.10.2020 – 15.11.2020

 

Conținut DOSAR BURSE  DE PERFORMANȚĂ:

Studenţii au obligaţia de a încărca cererea de acordare a bursei de performanță, pe platforma DRIIE.

 

Cerere, formular tip;

 • cererea însoțită de C.V., lista cu participări la concursuri profesionale, lucrări și articole publicate, participarea la contracte de cercetare științifică și alte acte doveditoare.

 

  • Toate documentele se scaneaza sise trimit sub forma unei arhive denumite Dosar Bursa de Performanta-Nume Prenume
  • Perioadă depunere documente: 28.10.2020 – 15.11.2020

 

Vă rugăm ca, înainte de a solicita clarificări, să studiați urmatorul document:

 

 

Cerere bursă de merit I & II

Cerere bursă socială și ajutor social

Cerere bursă de performanță