Printati aceasta pagina

EVENIMENTE

mai 25, 2021

Atentie! Susținerea examenului de disertație iulie 2021


Categorie: Alerte
Postat de: dana
Studenții care intenționează să susțină examenul de disertație în sesiunea din iulie 2021 sunt rugați să parcurgă etapele de mai jos:
 
  • până pe 4 iunie 2021 -> Se va încărca fișa de lichidare, completată și semnată electronic exclusiv de masterand/ă, în secțiunea dedicată de pe platforma Moodle a DRI;
 
  • până pe 30 iunie 2021 -> Se va încărca lucrarea, în format electronic, pe platforma Moodle a DRIIE.Toate lucrările vor fi ulterior verificate de către secretarii comisiilor de susținere a examenului de disertație, folosind programul antiplagiat utilizat la nivelul SNSPA;
 
  • până pe 30 iunie 2021 -> Documentele depuse trebuie să fie scanate lizibil.
  • Se vor încărca actele
1) Diploma de licență, copie legalizată sau copie certificată "conform cu originalul" de către absolvent
2) Certificatul de naștere,  copie legalizată sau copie certificată "conform cu originalul" de către absolvent
3) Certificat de căsătorie (dacă este cazul),  copie legalizată sau copie certificată "conform cu originalul" de către absolvent
4) Sentința de divorț (dacă este cazul),  copie legalizată sau copie certificată "conform cu originalul" de către absolvent
5) CI în copie certificată “conform cu originalul” de către absolvent
6) Chitanţa de achitare a taxei de disertaţie. Dovada plății taxei de disertație -pentru studenții care au fost cel puțin un an la taxă - 200 lei.
7) Declaraţia privind originalitatea şi respectarea drepturilor de autor
8)Studenții străini vor depune documentele însoțite de traducere legalizată.