Printati aceasta pagina

Avizier

sep 27, 2020

Sesiune de admitere la programul de studii masterale Studii Latino-Americane


Categorie: Alerte
Postat de: admin

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană organizează o sesiune de admitere la programul de studii masterale Studii Latino-Americane, în perioada 28-29 septembrie 2020.

Dosarul de candidatură în vederea admiterii va cuprinde:

 • Copie scanată a actului de identitate;
 • Copie scanată a diplomei de Licenţă sau adeverință (persoanele care au absolvit în anul 2020), în copie legalizată/ sau cu mențiunea “conform cu originalul” trecută de candidat;
 • Persoanele care au absolvit studiile de licență în străinătate trebuie să încarce atestatul de la MEN în original (pentru un loc la buget) sau copie legalizată (pentru un loc la taxă), iar dacă nu au echivalarea, trebuie să încarce numărul de înregistrare care atestă că au depus dosarul de echivalare;
 • Copie scanată a Certificatului de naştere, în copie legalizată/ sau cu mențiunea “conform cu originalul” trecută de candidat
 • Copie scanată a Certificatului de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, în copie legalizată/ sau cu mențiunea “conform cu originalul” trecută de candidat (dacă este cazul);
 • Dovada plății taxei de înscriere, în valoare de 80 lei:
  Taxa de înscriere se face în contul: 
  BRD: RO56 BRDE 445S V003 5890 4450 (Plata se poate face la orice sucursală BRD)
 • Adeverință medicală
 • Curriculum Vitae (CV);
 • Eseul academic;

Documentele vor fi transmise electronic, pe email, la adresa admitere@dri.snspa.ro, până marți, 29 septembrie, ora 14.00.

Nota obținută în urma concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este rezultată în urma evaluării eseului de admitere (Baremul de evaluare a elaborării eseului academic).

Rezultatele vor fi publicate pe site-ul dri.snspa.ro, secțiunea “Admitere”, miercuri, 30 septembrie 2020.