Printati aceasta pagina

Studii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare europeană (SARIIE)

 

Programul de masterat Studii Aprofundate de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană ȋşi propune să formeze specialişti de înaltă calificare în domeniul relaţiilor internaţionale şi studiilor europene, interesați să își dezvolte o cariera academică, în domeniu, prin studii doctorale, sau să lucreze în diplomație, în organizații internaționale guvernamentale, non-guvernamentale, think-tank-uri sau în domeniul jurnalismului specializat în politică externă.

Programul de masterat Studii Aprofundate de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană se adresează absolvenţilor de studii superioare, interesaţi de cercetarea proceselor şi a evoluţiei Uniunii Europene şi a sistemului internațional, dintr-o perspectivă teoretică specifică. Programul răspunde nevoii identificate de către cei care doresc să¬-şi construiască expertiză în zona teoretică a politicii internaţionale.

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană oferă celor care doresc să participe la examenul de admitere serviciul de preînscriere și tutoriat online. Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro

Prezentarea programului de masterat

Programul răspunde unei nevoi specifice determinate de integrarea României în Uniunea Europeană, prin conectarea dezbaterilor academice şi a direcţiilor de cercetare în domeniu, din România, la cele din Uniune, cu scopul de a depăşi decalajele existente şi de a contribui la o mai bună înţelegere, din partea publicului larg, a Uniunii Europene şi a sistemului internaţional din care România face parte.

Competenţele dobândite pot fi aplicate ȋn diferite entităţi naţionale/internaţionale, private/guvernamentale dar şi ȋn cadrul activităţilor desfăşurate de Centrul de Studii Europene, institut dezvoltat ȋn cadrul SNSPA.

Competențe

Misiunea principală a Programului de masterat Studii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare europeană este de a forma specialişti cu înaltă calificare în domeniu şi de a pregăti candidaţii la studii de doctorat în Ştiinţe politice. În consecinţă, ne propunem să realizăm următoarele finalităţi identificate prin obţinerea următoarelor competenţe de către absolvenţii programului de masterat.

Competențe profesionale

 • Dimensiunea cognitivă:

  • Cunoaşterea adecvată şi aprofundată a abordărilor, paradigmelor şi a conceptelor corespunzătoare componentei teoretice a relaţiilor internationale integrării europene

  • Deţinerea terminologiei specifice a domeniului şi utilizarea acesteia în diverse contexte profesionale

  • Deţinerea cunoştinţelor de cercetare calitativă, cantitativă şi mixtă aplicabile domeniului de studiu

  • Dezvoltarea abilităţilor de identificare a surselor pertinente şi veridice de informare şi studiu

  • Dezvoltarea abilităţii de revizuire a principalelor resurse bibliografice din domeniul teoriei relaţiilor internaţionale şi al teoriilor integrării europene

 • Dimensiunea funcţional-adiţională:

  • Realizarea de raţionamente şi elaborarea de analize de politici publice în domeniul integrării europene, al relaţiilor externe şi al securităţii pe baza componentei teoretice însuşite

  • Modelarea şi adaptarea teoretică, conceptuală şi metodologică

  • Dezvoltarea capacităţii de emitere de recomandări de politici publice şi a justificării adecvate a acestora

Competențe transversale

 • Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:

  • Diversificarea formelor şi a stilurilor de învăţare

  • Proiectarea prospectivă a unor ţinte profesionale

  • Încurajarea spiritului gîndirii libere, a apetenţei pentru aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor cu scopul de a augumenta calificarea obţinută

  • Clarificarea şi evaluarea sistematică a competenţelor deţinute

  • Contribuţia la dezvoltarea patrimoniului epistemic specific domeniului prin componenta de cercetare

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 1400 RON/ semestru, respectiv 2800 RON/an.

Calendarul admiterii online la Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană:

 • Înscrieri online, pe admitere.snspa.ro: 12-23 iulie 2021

 • Evaluarea candidaturilor (eseul academic depus): 24 -26 iulie 2021

 • Afişarea rezultatelor: 27 iulie 2021

 • Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi: 28-31 iulie 2021

Condiții de admitere:

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat este obținută în urma evaluării eseului de admitere.

Mai multe detalii legate de condițiile de admitere 2021 aici.

Documentele necesare în vederea depunerii dosarului de admitere 2021, aici.

Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Teoria relaţiilor internaţionale

 • Instituţii Europene

 • Procese de integrare pe plan european şi euro-atlantice

 • Relaţii ale UE cu alte organizaţii internaţionale

 • Teoria şi practica negocierilor în relaţiile internaţionale

 • Conflicte şi probleme de securitate internaţională

 • Actori ai sistemului internaţional – studii de caz

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un Ghid pentru realizarea eseului de admitere.

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro