Printati aceasta pagina

Securitate şi tehnologie / Security and Technology (ST)

Programul de masterat “Security and Technology” își propune să formeze experți în politici publice privind digitalizarea și securitatea internațională în secolul tehnologiei. Toți absolvenții acestui program vor dobândi competențele necesare pentru a deveni un liant între programatori și factorii de decizie dintr-o instituție publică, organizație internațională sau companie privată.

Programul se desfășoară în limba engleză. Pentru pregătirea studenților, masteratul oferă o gamă variată de cursuri interdisciplinare care vizează domenii precum: Securitate cibernetică, Societate și tehnologie, Studii de securitate, Introducere în informatică, Reglementări internaționale ale spațiului cibernetic, Piața Unică Digitală sau Teorii ale relațiilor internaționale.

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană oferă celor care doresc să participe la examenul de admitere serviciul de preînscriere și tutoriat online.

Prin completarea FORMULARULUI DE PREÎNSCRIERE online pentru admiterea 2021 la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, candidaţilor li se acordă posibilitatea de a beneficia de:

 • tutelare academică online privind elaborarea lucrării pentru examenul de admitere (la solicitarea candidaţilor);

 • recomandări bibliografice, precum şi resurse de specialitate în formă electronică şi tipărită în vederea elaborării lucrării pentru examenul de admitere;

 • abonarea la un newsletter lunar cu oportunităţi şi evenimente din domeniul Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor Europene;

 • informaţii privind desfăşurarea unor evenimente organizate de Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, cum ar fi: activităţi de tutoriat cu profesorii Departamentului, dezbateri, conferinţe, mese rotunde, lansări de carte, târguri educaţionale, prelegeri deschise publicului larg;

 • consiliere şi orientare profesională specifică programelor de masterat oferite de Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană.

Completează formularul de preînscriere, aici.

Prezentarea programului de masterat

Programul se adresează persoanelor interesate de o carieră în instituțiile publice din România și Uniunea Europeană, în organizațiile internaționale care activează în zonele digitalizare și securitate cibernetică, sau în mediul privat. Totodată, programul de masterat este adresat și funcționarilor din administrația publică centrală dar și locală, întrucât România are nevoie de experți care să coordoneze procesul de digitalizare a instituțiilor și serviciilor publice. Trebuie menționat că în acest moment România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește digitalizarea, iar dacă s-ar fi concentrat încă din anii ‘90 pe acest aspect, acum ar fi avut un PIB mai mare cu până la 2.5%.

Programul masteral Security and Technology / The Master's Program Security and Technology vine să sprijine efortul de formare a viitorilor specialiști, oferind un parcurs practic și integrat pe inserția profesională a masteranzilor.

Astfel, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană se angajează să organizeze întâlniri între studenții acestui program masteral și angajatori, precum și să asigure desfășurarea practicii de specialitate în domeniu.

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenţionate de la bugetul de stat, taxa de şcolarizare este de 500 euro/ semestru, respectiv 1000 EUR/an

Competențe

În urma acestui program masteral, absolvenţii vor dobândi următoarele competenţe:

 • O înțelegere analitică profundă a sub-domeniilor şi teoriilor relațiilor internaționale

 • Capacitatea de a identifica operatorii și instituții ale relațiilor internaționale și funcțiile lor

 • Capacitatea de a evalua procesele de luare a deciziilor, inclusiv implicațiile morale și etice

 • Capacitatea de a analiza din perspective multiple evenimente, procese şi fenomene internaţionale

Calendarul admiterii online la Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană:

 • Înscrieri online, pe admitere.snspa.ro: 12-23 iulie 2021

 • Defășurarea probelor de concurs / evaluarea candidaturilor: 24 -26 iulie 2021

 • Afişarea rezultatelor: 27 iulie 2021

 • Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi: 28-31 iulie 2021

Condiții de admitere:

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat este obținută în urma evaluării eseului de admitere.

Mai multe detalii legate de condițiile de admitere 2021 aici.

Documentele necesare în vederea depunerii dosarului de admitere 2021, aici.

Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Securitate cibernetică

 • Era digitală

 • Agenda digitală

 • Teoria relațiilor internaționale

 • Studii de securitate

 • Diplomație

 • Sisteme economice globale

 • Geopolitică

 • Analiză de politică externă

 • Organizaţii internaţionale

 • Intelligence

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un Ghid pentru realizarea eseului de admitere.

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro