Printati aceasta pagina

Mobilitate Erasmus Studiu

        SELECŢIE

             ERASMUS 2020/2021

 

 Listă universităţi:

Nr.

Universităţi partenere

Domeniul

Nr.
Studenți

Luni/
mobilitate

Observații

1

Universita Politecnica delle Marche, Ancona, Italia, I-ANCONA01

Economie

1

10

 

2

University of Ljubljana, Slovenia, SI LJUBLJA01

Ştiinţe politice

1

10

 

3

Sakarya University – Turkey, TR SAKARYA 01

Relatii Internat.

5

10

 

4

Universita Degli Studi di Trieste I TRIESTE 01

Ştiinţe politice

1

9

 

5

Universita di Bologna – Forli, Italia, BOLOGNA01

Ştiinţe politice

1

6

 

6

University of Macedonia , Thesalonic, Grecia,G THESSAL02

Ştiinţe politice

1

5

 

7

Eotvos Lorand Tudomanyegyetem, Budapesta, HU BUDAPESTS01

Relatii Internat.

2

5

 

8

University Westfälische Wilhelms-Universität Münster, D MUNSTER01

Ştiinţe politice

2

10

 

9

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, D BONN01

Ştiinţe politice

2

10

 

10

Central European University, Budapest, HU BUDAPEST47

Ştiinţe politice

1

3

 

11

Universita Degli Studi di Napoli Federico II, I NAPOLI01

Ştiinţe politice

1

6

 

12

Kaunas University of Technology, LT KAUNAS 02

Ştiinţe politice

2

5

 

13

Universitatea din Gdansk, PL GDANSK 01

Ştiinţe politice

1

9

 

14

Comenius University of Bratislava SK BRATISL02

Ştiinţe politice

4

5

 

15

Universidad de A Coruna E LA-CORU 01

Relatii Internat.

5

10

 

16

University of National and World Economy BG SOFIA03

Ştiinţe politice

1

5

 

17

Universidad Castilla La Mancha E CIUDA R01

Ştiinţe politice

4

5

 

18

Pomeranian University in Slupsk, Polonia PL SLUPSK01

Ştiinţe politice

1

5

 

19

University of the Peloponnese, Grecia, G  TRIPOLI03

Relatii Internat.

2

5

 

20

University of Salford, Marea Britanie, UKSALFORD01

Social Change

2

5

Locurile sunt destinate doctoranzilor

21

VIA University

Relatii Internat- Migration studies

2

5

Locurile sunt destinate doctoranzilor

 

 1. Criterii de eligibilitate

 1. Studenţii înmatriculaţi la SNSPA-DRIIE, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul ERASMUS+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul ERASMUS+;
 2. Studenţii din anul I master pot participa numai la selecţii pentru mobilităţi de studiu care se vor desfăşura în anul academic următor celui în care are loc selecţia;
 3. Studenții din anul II master, cu condiția ca studentul să fie admis la studiile universitare de doctorat ale facultății care a organizat selecția;
 4. Studenții din anul II master, care vor să participe la selecția pentru semestrul II al anului în curs;
 5. Studenţii din anul I master, indiferent de momentul selecţiei.
 6. Studenții doctoranzi la forma de învățământ cu frecvenţă care și-au îndeplinit obligațiile de doctorand aferente, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale, având specializarea Ştiinte Politice/ Relaţii Internaţionale
 7. Studenții care participă la selecție trebuie să fie în timpul anului academic;
 8. Același student poate beneficia de granturi pentru perioade de mobilitate de până la 12 luni pentru fiecare ciclu de studii, indiferent de numărul și tipul activităților de mobilitate: în timpul primului ciclu de studii (licență); în timpul celui de-al doilea ciclu de studii (masterat); în timpul celui de-al treilea ciclu de studii, în calitate de doctorand.

 

2. Înscriere și Selecţie

Criterii de selecţie:

   Rezultatele obţinute în activitatea universitară;

   Interviu.

   Dovada resurselor financiare necesare suplimentării grantului Erasmus (grantul oferit de programul Erasmus acoperă  doar o parte din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor. Dacă este cazul, candidaţii admişi vor trebui să suporte din surse proprii diferenţa.)

Pentru studenţii la master dosarul va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu precizarea, în ordinea preferinţelor, a universităţilor unde doriţi să studiaţi, precum şi a limbii străine la care veţi susţine test (în cazul  în care nu aveţi atestat);
 2. Scrisoare de motivație în limba în care are loc mobilitatea – engleză, germană, spaniolă, franceză sau italiană (1 pagină), care va rămâne la dosarul de selecţie al studentului.
 3.  Situaţia şcolară (document care se obţine de la Secretariatul DRIIE sau print screen de pe platforma DRIIE cu notele obtinute pe primul semestru)/ Adeverinţă  
 4. CV (cu precizarea adresei de e-mail, numărul de telefon mobil/fix, adresa completă, precum şi adresa şi numărul de telefon al părinţilor).
 5. Copie dupa C.I/B.I
 6. Atestat de cunoaștere a limbii străine a universității-gazdă sau a limbii engleze.
 7. Pentru studentii de la doctorat, acceptul scris al coordonatorului de doctorat.

______________________________________________________________________________________________________

 

Pentru studenţii la doctorat dosarul va cuprinde

(a)    Cererea de înscriere la selecție;

(b)    Curriculum vitae;

(c)    Scrisoare de motivație redactată în limba în care va avea loc mobilitatea (o pagină), în care studentul trebuie să motiveze de ce este interesat de o mobilitate Erasmus+ de studiu în cadrul universității unde aplică;

(d)     Adeverință de la Școala Doctorală în care se precizează că studentul doctorand este înmatriculat la zi;

(e)    Acordul conducătorului de doctorat;

(f)     Declarație cu privire la existența unor surse suplimentare de finanțare (opțional).

 

Valoarea grantului ERASMUS+  pentru anul universitar 2020/2021 este:

-          520 euro/lună pentru Grupul 1, Țări ale Programului cu nivel de trai ridicat: Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Suedia și pentru Grupul 2, Țări ale Programului cu nivel de trai mediu: Austria, Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia. Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania.

-          470 euro/lună pentru Grupul 3, Țări ale Programului cu nivel de trai scăzut: Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia,  Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia. 

 

Grantul Erasmus nu este integral, prin urmare nu acoperă toate costurile necesare studenţilor pe durata perioadei de studiu la una din universităţile partenere. Dacă este cazul, studenţii selectaţi pentru participarea în cadrul programului de mobilităţi Erasmus trebuie să dovedească posibilitatea finanţării suplimentare (surse ce vor fi dovedite prin extrasul de cont pe numele studentului beneficiar cu o săptămînă înainte de plecarea în stagiu).

 

 CALENDAR SELECȚIE ERASMUS+

pentru anul universitar 2020-2021

PRELUNGIRE  Call Erasmus Studii! 

Termen depunere dosare: 14 mai
Eligibilitate si programarea interviurilor: 15 mai
Interviuri: 18 mai

 

4-6 mai 2020

Depunere dosare

7-8 mai 2020

Eligibilitate si programarea interviurilor

11-13 mai 2020

Interviuri

14 mai 2020

Rezultate selecție

15-18 mai 2020

Confirmarea locului

                                                                                                  

Dosarul se va depune în format electronic, toate documentele fiind scanate la adresa: anamaria.costea@dri.snspa.ro                         

  

Rezultate selecție noiembrie 2019 

       SELECŢIE

             ERASMUS 2019/2020

 Listă universităţi:

Nr.

Universităţi partenere

Domeniul

Nr.
Studenți

Luni/
mobilitate

Observații

1

Universita Politecnica delle Marche, Ancona, Italia, I-ANCONA01

Economie

1

10

 

2

University of Ljubljana, Slovenia, SI LJUBLJA01

Ştiinţe politice

1

10

 

3

Sakarya University – Turkey, TR SAKARYA 01

Relatii Internat.

3

10

 

6

University of Macedonia , Thesalonic, Grecia,G THESSAL02

Ştiinţe politice

1

5

 

7

Eotvos Lorand Tudomanyegyetem, Budapesta, HU BUDAPESTS01

Relatii Internat.

2

5

 

8

University Westfälische Wilhelms-Universität Münster, D MUNSTER01

Ştiinţe politice

2

10

 

9

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, D BONN01

Ştiinţe politice

2

10

 

10

Central European University, Budapest, HU BUDAPEST47

Ştiinţe politice

1

3

 

12

Kaunas University of Technology, LT KAUNAS 02

Ştiinţe politice

2

5

 

14

Comenius University of Bratislava SK BRATISL02

Ştiinţe politice

4

5

 

15

Universidad de A Coruna E LA-CORU 01

Relatii Internat.

4

10

 

16

University of National and World Economy BG SOFIA03

Ştiinţe politice

1

5

 

17

Universidad Castilla La Mancha E CIUDA R01

Ştiinţe politice

4

5

 

18

Pomeranian University in Slupsk, Polonia PL SLUPSK01

Ştiinţe politice

1

5

 

19

University of the Peloponnese, Grecia, G  TRIPOLI03

Relatii Internat.

2

5

 

20

University of Salford, Marea Britanie, UKSALFORD01

Social Change

2

5

Locurile sunt destinate doctoranzilor

21

VIA University College

Education

3

5

 

22

Albert Ludwigs Universitat Freiburg

Ştiinţe politice

1

10

 

23

University of Alcala

Relatii Internat.

2

5

 

 

1. Criterii de eligibilitate

Candidații trebuie să fie studenți în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale și Integrare Europeană, învățământ la zi sau doctoranzi cu frecvență în domeniul Științe Politice/ Relaţii Internaţionale în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA. Mobilitatea poate fi efectuată cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale între organizaţia de trimitere şi organizaţia de primire. De asemenea, ambele instituţii trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus.

 

Sunt eligibili să aplice:
-Studenții integraliști în momentul înscrierii la concurs și în momentul plecării în mobilitate.
-Studenţii care au beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu in perioada 2007-2013.
-Doctoranzii cu frecvență care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani, cu condiția să nu fie beneficiari ai burselor POSDRU la momentul începerii mobilității.

2. Înscriere și Selecţie

Criterii de selecţie:

   Rezultatele obţinute în activitatea universitară;

   Proiect de cercetare (2-3 pagini pe tema care urmează a fi aprofundată în timpul bursei);

   Interviu.

   Dovada resurselor financiare necesare suplimentării grantului Erasmus (grantul oferit de programul Erasmus acoperă  doar o parte din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor. Dacă este cazul, candidaţii admişi vor trebui să suporte din surse proprii diferenţa.)

 

Dosarul va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu precizarea, în ordinea preferinţelor, a universităţilor unde doriţi să studiaţi, precum şi a limbii străine la care veţi susţine test (în cazul  în care nu aveţi atestat);
 2. Scrisoare de motivație în limba în care are loc mobilitatea – engleză, germană, spaniolă, franceză sau italiană (1 pagină), care va rămâne la dosarul de selecţie al studentului.
 3.  Situaţia şcolară (document care se obţine de la Secretariatul DRIIE)
 4. Proiect de cercetare pe o temă la libera alegere care urmează a fi studiată în timpul mobilităţii;
 5. CV (cu precizarea adresei de e-mail, numărul de telefon mobil/fix, adresa completă, precum şi adresa şi numărul de telefon al părinţilor).
 6. Copie dupa C.I/B.I
 7. Atestat de cunoaștere a limbii străine a universității-gazdă sau a limbii engleze. Dacă studentul nu deține un astfel de atestat va susține un test de limbă engleză sau franceză cu profesoarele de limbi străine ale DRIIE pe data de pe 08.11.2019, ora 12.00, sala 428.
 8. Pentru studentii de la doctorat, acceptul scris al coordonatorului de doctorat.

______________________________________________________________________________________________________

 

Valoarea grantului ERASMUS  pentru anul universitar 2019/2020 este de aproximativ 470-520 Euro/lună.

Grantul Erasmus nu este integral, prin urmare nu acoperă toate costurile necesare studenţilor pe durata perioadei de studiu la una din universităţile partenere. Dacă este cazul, studenţii selectaţi pentru participarea în cadrul programului de mobilităţi Erasmus trebuie să dovedească posibilitatea finanţării suplimentare (surse ce vor fi dovedite prin extrasul de cont pe numele studentului beneficiar cu o săptămînă înainte de plecarea în stagiu).

Înscrierea la concurs se va face în perioada 30.10.2019-07.11.2019, prin depunerea dosarelor la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană,biroul 413, etaj 4, între orele 10.00 – 16.00 (vineri 10.00-14.00).

Testul pentru limba străină (pentru candidatii care nu au depus atestate) se va sustine pe 08.11.2019, ora 12.00, sala 428:          

 • Limba engleză 
 • Limba franceză
 • Lima spaniolă

Interviul se va sustine in data de 11.11.2019 ora 13.00 la Sala 428, etaj 4.                                                                                                                            

 

Persoana de contact:

Ana-Maria Costea anamaria.costea@dri.snspa.ro                   

  

 

Rezultatele Call-ului 2 2019 pot fi consultate AICI.

KEEP CALM AND LET’S ERASMUS

SELECŢIE ERASMUS 2019/2020

Listă universităţi:

Nr.

Universităţi partenere

Domeniul

Nr.
Studenți

Luni/
mobilitate

Observații

 1.  

Universita Politecnica delle Marche, Ancona, Italia, I-ANCONA01

Economie

1

10

 

 1.  

University of Ljubljana, Slovenia, SI LJUBLJA01

Ştiinţe politice

1

10

 

 1.  

Sakarya University – Turkey, TR SAKARYA 01

Relatii Internat.

5

10

 

 1.  

Universita Degli Studi di Trieste I TRIESTE 01

Ştiinţe politice

1

9

 

 1.  

University of Macedonia , Thesalonic, Grecia,G THESSAL02

Ştiinţe politice

1

5

 

 1.  

Eotvos Lorand Tudomanyegyetem, Budapesta, HU BUDAPESTS01

Relatii Internat.

2

5

 

 1.  

University Westfälische Wilhelms-Universität Münster, D MUNSTER01

Ştiinţe politice

2

10

 

 1.  

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, D BONN01

Ştiinţe politice

2

10

 

 1.  

Central European University, Budapest, HU BUDAPEST47

Ştiinţe politice

1

3

 
 1.  

Kaunas University of Technology, LT KAUNAS 02

Ştiinţe politice

2

5

 

 1.  

Comenius University of Bratislava SK BRATISL02

Ştiinţe politice

4

5

 

 1.  

Universidad de A Coruna E LA-CORU 01

Relatii Internat.

4

10

 

 1.  

University of National and World Economy BG SOFIA03

Ştiinţe politice

1

5

 

 1.  

Universidad Castilla La Mancha E CIUDA R01

Ştiinţe politice

4

5

 

 1.  

Pomeranian University in Slupsk, Polonia PL SLUPSK01

Ştiinţe politice

1

5

 

 1.  

University of the Peloponnese, Grecia, G  TRIPOLI03

Relatii Internat.

2

5

 

 1.  

University of Salford, Marea Britanie, UKSALFORD01

Social Change

2

5

Locurile sunt destinate doctoranzilor

  

 1. Criterii de eligibilitate

Candidații trebuie să fie studenți în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale și Integrare Europeană, învățământ la zi sau doctoranzi cu frecvență în domeniul Științe Politice/ Relaţii Internaţionale în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA. Mobilitatea poate fi efectuată cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale între organizaţia de trimitere şi organizaţia de primire. De asemenea, ambele instituţii trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus.

 Sunt eligibili să aplice:

-Studenții integraliști în momentul înscrierii la concurs și/sau în momentul plecării în mobilitate.
-Studenţii care au beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu in perioada 2007-2013.
-Doctoranzii cu frecvență care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani, cu condiția să nu fie beneficiari ai burselor POSDRU la momentul începerii mobilității.

2. Înscriere și Selecţie

Criterii de selecţie:

   Rezultatele obţinute în activitatea universitară;

   Proiect de cercetare (2-3 pagini pe tema care urmează a fi aprofundată în timpul bursei);

   Interviu.

   Dovada resurselor financiare necesare suplimentării grantului Erasmus (grantul oferit de programul Erasmus acoperă  doar o parte din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor. Dacă este cazul, candidaţii admişi vor trebui să suporte din surse proprii diferenţa.)

 Dosarul va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere la concurs (DESCARCĂ AICI), cu precizarea, în ordinea preferinţelor, a universităţilor unde doriţi să studiaţi, precum şi a limbii străine la care veţi susţine test (în cazul  în care nu aveţi atestat);
 2. Scrisoare de motivație în limba în care are loc mobilitatea – engleză, germană, spaniolă, franceză sau italiană (1 pagină), care va rămâne la dosarul de selecţie al studentului.
 3.  Situaţia şcolară (document care se obţine de la Secretariatul DRIIE)
 4. Proiect de cercetare pe o temă la libera alegere care urmează a fi studiată în timpul mobilităţii;
 5. CV (cu precizarea adresei de e-mail, numărul de telefon mobil/fix, adresa completă, precum şi adresa şi numărul de telefon al părinţilor).
 6. Copie dupa C.I/B.I
 7. Atestat de cunoaștere a limbii străine a universității-gazdă sau a limbii engleze. Dacă studentul nu deține un astfel de atestat va susține un test de limbă engleză sau franceză cu profesoarele de limbi străine ale DRIIE pe data de pe 24.04.2019, ora 11.00, sala 428.
 8. Pentru studentii de la doctorat, acceptul scris al coordonatorului de doctorat.

______________________________________________________________________________________________________

 

Valoarea grantului ERASMUS  pentru anul universitar 2019/2020 este de aproximativ 470-520 Euro/lună.

Grantul Erasmus nu este integral, prin urmare nu acoperă toate costurile necesare studenţilor pe durata perioadei de studiu la una din universităţile partenere. Dacă este cazul, studenţii selectaţi pentru participarea în cadrul programului de mobilităţi Erasmus trebuie să dovedească posibilitatea finanţării suplimentare (surse ce vor fi dovedite prin extrasul de cont pe numele studentului beneficiar cu o săptămînă înainte de plecarea în stagiu).

Înscrierea la concurs se va face în perioada 15.04.2019-23.04.2019, prin depunerea dosarelor la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană,biroul 413, etaj 4, între orele 13.00 – 16.00 (vineri 10.00-14.00).

Testul pentru limba străină (pentru candidatii care nu au depus atestate) se va sustine pe 24.04.2019, ora 11.00, sala 428:          

 • Limba engleză 
 • Limba franceză
 • Lima spaniolă

Interviul se va sustine in data de 24.04.2019 ora 13.00 la Sala 428, etaj 4.                                                                                                                            

 

Persoana de contact:

Ana-Maria Costea anamaria.costea@dri.snspa.ro                   

  

 

Rezultate selecție Erasmus KA 103 Aprilie 2019 - Descarcă AICI!                                                                   

  SELECŢIE

                                                             ERASMUS 2019/2020

 Listă universităţi:

Nr.

Universităţi partenere

Domeniul

Nr.
Studenți

Luni/
mobilitate

Observații

1

Universita Politecnica delle Marche, Ancona, Italia, I-ANCONA01

Economie

1

10

 

2

University of Ljubljana, Slovenia, SI LJUBLJA01

Ştiinţe politice

1

10

 

3

Sakarya University – Turkey, TR SAKARYA 01

Relatii Internat.

5

10

 

4

Universita Degli Studi di Trieste I TRIESTE 01

Ştiinţe politice

1

9

 

5

Universita di Bologna – Forli, Italia, BOLOGNA01

Ştiinţe politice

1

6

 

6

University of Macedonia , Thesalonic, Grecia,G THESSAL02

Ştiinţe politice

1

5

 

7

Eotvos Lorand Tudomanyegyetem, Budapesta, HU BUDAPESTS01

Relatii Internat.

2

5

 

8

University Westfälische Wilhelms-Universität Münster, D MUNSTER01

Ştiinţe politice

2

10

 

9

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, D BONN01

Ştiinţe politice

2

10

 

10

Central European University, Budapest, HU BUDAPEST47

Ştiinţe politice

1

3

 

11

Universita Degli Studi di Napoli Federico II, I NAPOLI01

Ştiinţe politice

1

6

 

12

Kaunas University of Technology, LT KAUNAS 02

Ştiinţe politice

2

5

 

13

Universitatea din Gdansk, PL GDANSK 01

Ştiinţe politice

1

9

 

14

Comenius University of Bratislava SK BRATISL02

Ştiinţe politice

4

5

 

15

Universidad de A Coruna E LA-CORU 01

Relatii Internat.

5

10

 

16

University of National and World Economy BG SOFIA03

Ştiinţe politice

1

5

 

17

Universidad Castilla La Mancha E CIUDA R01

Ştiinţe politice

4

5

 

18

Pomeranian University in Slupsk, Polonia PL SLUPSK01

Ştiinţe politice

1

5

 

19

University of the Peloponnese, Grecia, G  TRIPOLI03

Relatii Internat.

2

5

 

20

University of Salford, Marea Britanie, UKSALFORD01

Social Change

2

5

Locurile sunt destinate doctoranzilor

 

 

1. Criterii de eligibilitate

Candidații trebuie să fie studenți în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale și Integrare Europeană, învățământ la zi sau doctoranzi cu frecvență în domeniul Științe Politice/ Relaţii Internaţionale în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA. Mobilitatea poate fi efectuată cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale între organizaţia de trimitere şi organizaţia de primire. De asemenea, ambele instituţii trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus.

 

Sunt eligibili să aplice:
-Studenții integraliști în momentul înscrierii la concurs și în momentul plecării în mobilitate.
-Studenţii care au beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu in perioada 2007-2013.
-Doctoranzii cu frecvență care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani, cu condiția să nu fie beneficiari ai burselor POSDRU la momentul începerii mobilității.

2. Înscriere și Selecţie

Criterii de selecţie:

   Rezultatele obţinute în activitatea universitară;

   Proiect de cercetare (2-3 pagini pe tema care urmează a fi aprofundată în timpul bursei);

   Interviu.

   Dovada resurselor financiare necesare suplimentării grantului Erasmus (grantul oferit de programul Erasmus acoperă  doar o parte din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor. Dacă este cazul, candidaţii admişi vor trebui să suporte din surse proprii diferenţa.)

 

Dosarul va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere la concurs (descarcă AICI), cu precizarea, în ordinea preferinţelor, a universităţilor unde doriţi să studiaţi, precum şi a limbii străine la care veţi susţine test (în cazul  în care nu aveţi atestat);
 2. Scrisoare de motivație în limba în care are loc mobilitatea – engleză, germană, spaniolă, franceză sau italiană (1 pagină), care va rămâne la dosarul de selecţie al studentului.
 3.  Situaţia şcolară (document care se obţine de la Secretariatul DRIIE)
 4. Proiect de cercetare pe o temă la libera alegere care urmează a fi studiată în timpul mobilităţii;
 5. CV (cu precizarea adresei de e-mail, numărul de telefon mobil/fix, adresa completă, precum şi adresa şi numărul de telefon al părinţilor).
 6. Copie dupa C.I/B.I
 7. Atestat de cunoaștere a limbii străine a universității-gazdă sau a limbii engleze. Dacă studentul nu deține un astfel de atestat va susține un test de limbă engleză sau franceză cu profesoarele de limbi străine ale DRIIE pe data de pe 09.04.2019, ora 11.00, sala 428.
 8. Pentru studentii de la doctorat, acceptul scris al coordonatorului de doctorat.

______________________________________________________________________________________________________

 

Valoarea grantului ERASMUS  pentru anul universitar 2019/2020 este de aproximativ 470-520 Euro/lună.

Grantul Erasmus nu este integral, prin urmare nu acoperă toate costurile necesare studenţilor pe durata perioadei de studiu la una din universităţile partenere. Dacă este cazul, studenţii selectaţi pentru participarea în cadrul programului de mobilităţi Erasmus trebuie să dovedească posibilitatea finanţării suplimentare (surse ce vor fi dovedite prin extrasul de cont pe numele studentului beneficiar cu o săptămînă înainte de plecarea în stagiu).

Înscrierea la concurs se va face în perioada 01.04.2019-08.04.2019, prin depunerea dosarelor la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană,biroul 413, etaj 4, între orele 13.00 – 16.30 (vineri 10.00-14.00).

Testul pentru limba străină (pentru candidatii care nu au depus atestate) se va sustine pe 22 martie, ora 11.00, sala 428:          

 • Limba engleză 
 • Limba franceză
 • Lima spaniolă

Interviul se va sustine in data de 09.04.2019 ora 13.00 la Sala 428, etaj 4.                                                                                                                            

 

Persoana de contact:

Ana-Maria Costea anamaria.costea@dri.snspa.ro                   

  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
REZULTATE SELECȚIE
octombrie 2018
 
DESCARCĂ
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 SELECŢIE
ERASMUS 2018/2019

 Listă universităţi:

Universităţi partenere