Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenţionate de la bugetul de stat, taxa de şcolarizare este de 1100 lei/ semestru.

Programul masteral a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr. 3628/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 721/2008.

Prezentare

Masteratul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană este un program interdisciplinar care propune a dublă abordare a dinamicilor regionale şi internaţionale actuale: relaţii internaţionale ce oferă a perspectivă globală şi studii europene ce se concentrează pe nivelul regional. Acest caracter interdisciplinar este necesar tocmai pentru a veni în întâmpinarea provocărilor actuale şi oferă o abordare comprehensivă de la nivel naţional spre regional şi internaţional.

Programul se adresează studenţilor care doresc să îşi dezvolte o carieră fructuoasă  în organizaţii internaţionale precum UE, NATO, ONU, etc, dar şi instituţii naţionale precum Ministerul de Afaceri Externe, Ministerul de Afaceri Europene, reprezentanţe ale României în  străinătate, etc.

Competenţele dobândite pot fi aplicate şi ȋn cadrul activităţilor desfăşurate de Centrul de Studii Europene, institut dezvoltat ȋn cadrul SNSPA.

Într-o lume aflată într-o continuă schimbare absolvenţii acestui program masteral vor beneficia de o gamă variată de cursuri precum: mari teme ale politicii mondiale, teoria relaţiilor internaţionale, instituţiile şi politicile Uniunii Europene, partidele şi organizaţiile politice ale Uniunii Europene, relaţiile UE cu alte organizaţii internaţionale etc. Pentru a se familiariza cu dinamicile internaţionale actuale, a înţelege procesul decizional, tehnicile de negociere uzitate, limbajul diplomatic, studenţii vor fi implicaţi în numeroase simulări pe diferite modele de organizaţii internaţionale şi analiza SWOT, prezentări, conferinţe, worshop-uri moderate de experţi recunoscuţi la nivel internaţional, etc.

 

Plan de învățământ 2017-2019

Denumirea disciplinei

Profesor

Teoria relațiilor internaționale

Prof.univ.dr. Vasile Secăreş

Mari teme ale politicii mondiale

Prof.univ.dr. Ioan Mircea Paşcu

Instituții ale Uniunii Europene

Lect.univ.dr. Mihai Caradaică

Partide și organizații politice în Uniunea Europeană

Prof.univ.dr. George Voicu

Politici ale Uniunii Europene

Lect.univ.dr. Nicolae Toderaş

Politica externă a României

Prof.univ.dr. Ioan Mircea Paşcu

Teorii ale integrării europene

Lect.univ.dr. Oana Ion

Procesul decizional în Uniunea Europeană

Prof.univ.dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu

Studii europene

Prof.univ.dr. Cezar Bîrzea

Procese politice ale Uniunii Europene

Prof. univ. dr. George Voicu

Politici ale Uniunii Europene II

Lect. univ dr. Ioana Melenciuc

Politici ale Uniunii Europene III

Lect. univ. dr. Mihai Ghigiu

PESC

Prof.univ.dr. George Maior

Guvernanță europeană

Lect.univ.dr. Oana-Andreea Ion

Drept internațional public

Lect.univ.dr. Gabriel Micu

 

 

Economie mondială

Prof.univ.dr. Daniel Dăianu

Limbajul diplomației II

Prof. univ. dr. Oana Iucu

Etica în relațiile internaționale

Prof.univ.dr. Mihaela Miroiu

Practică

 

Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire

Lect.univ.dr. Oana-Andreea Ion

 

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. Planul de învăţământ vă permite să aflaţi exact câte cursuri veţi avea pe semestru, care sunt şi cum le puteţi urma, pentru a acumula cele 120 de credite transferabile.

Competențe

Condiții de înscriere

Admiterea se va face pe baza:

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un ghid de elaborare a eseului academic. La elaborarea eseului pot fi citate 2-3 lucrări din bibliografie, cu mențiunea că aceasta nu este restrictivă, ci are caracter orientativ.

Preînscriere online

Posibilităţi de angajare pe piaţa muncii

 

TAXĂ - 2800 RON/an