Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenţionate de la bugetul de stat, taxa de şcolarizare este de 1100 lei / semestru.

Programul masteral a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr. 3628/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 721/2008.

Prezentare

Programul masteral de Politică şi Economie Europeană propune o viziune integrată a continentului European care se adresează persoanelor care doresc să ȋşi dezvolte o carieră  care să ȋmbine politicul cu economicul.

Ȋntr-o societate actuală ce cunoaşte deopotrivă beneficiile, dar şi riscurile şi vulnerabilităţile la care se expune  ȋn ceea ce priveşte globalizarea, nivelele politic naţionale şi internaţionale au fost ȋntotdeauna influenţate de nivelul economic şi vice-versa. Programul masteral propune o abordare interdiciplinară care corelează mai multe domenii ce privesc dinamicile actuale: economie, ştiinţe politice şi relaţii internaţionale şi studii europene, fapt ce va oferi absolvenţilor săi oportunitatea de a-şi dezvolta competenţele practice şi intelectuale ȋn ceea ce priveşte interacţiunea economicului cu politicul ţinând cont de aspectele unei economii globalizate.

Masteratul crează studenţilor săi un mediu de predare-cercetare activ, care le conferă acestora o pregătire pertinentă în studiul de Științe Sociale, în general, și politica şi economia internațională, în special. De asemenea, acesta oferă o perspectivă critică asupra interacțiunii dintre structuri și actorii din economia globală, sisteme politice și procese, persoane fizice și instituțiile societății civile.

Competenţele dobândite pot fi aplicate şi ȋn cadrul activităţilor desfăşurate de Centrul de Studii Europene, institut dezvoltat ȋn cadrul SNSPA.

Plan de învățământ 2014-2016

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Profesor

1 Teoria relațiilor internaționale Prof. univ. dr. Vasile Secăreș
2 Integrare și politici fiscale ale Uniunii Europene Prof. univ. dr. Daniel Dăianu
3 Instituții ale Uniunii Europene Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu
4 Partide și organizații politice în Uniunea Europeană Prof. univ. dr. George Voicu
5 Politici ale Uniunii Europene Lect. univ. dr. Nicolae Toderaș
6 Politici economice europene Gabriela Mihailovici
7 Politica externă a României Prof. univ. dr. Ioan Mircea Pașcu
8 Teorii ale integrării europene Prof. univ. dr. George Voicu
9 Procesul decizional în Uniunea Europeană Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu
10 Drepturi, libertăți și identități în Europa  
11 Studii europene Prof. univ. dr. Cezar Bîrzea
12 Studii de securitate Lect. univ. dr. Radu-Sebastian Ungureanu
13 Guvernanță europeană Lect. univ. dr. Oana-Andreea Ion
14 Ideologii politice actuale Prof. univ. dr. Mihaela Miroiu
15 Drept internațional public Lect. univ. dr. Gabriel Micu
16 Economie mondială Prof. univ. dr. Daniel Dăianu
17 Procese politice ale Uniunii Europene George Voicu
18 Europenizare Lect. univ. dr. Oana-Andreea Ion
19 Diplomație publică și negocieri Conf. univ. dr. Mihai Cercel
20 Economie regională  
21 Geopolitică Lect. univ. dr. Constantin Buchet
22 Introducere în managementul organizațiilor Conf. univ. dr. Mihai Cercel
23 Etica în relațiile internaționale Prof. univ. dr. Mihaela Miroiu
24 Introducere în evaluare Lect. univ. dr. Nicolae Toderaș
25 Practică  
26 Metode și tehnici de elaborare a lucrării de disertație  

 

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. Planul de învăţământ vă permite să aflaţi exact câte cursuri veţi avea pe semestru, care sunt şi cum le puteţi urma, pentru a acumula cele 120 de credite transferabile.

Condiții de înscriere

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un ghid de elaborare a eseului academic. La elaborarea eseului pot fi citate 2-3 lucrări din bibliografie, cu mențiunea că aceasta nu este restrictivă, ci are caracter orientativ.

Preînscriere online

Competențe

Posibilități de angajare pe piața muncii

TAXĂ - 2800 RON/an