Programul se desfăşoară în limba engleză şi spaniolă şi se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenţionate de la bugetul de stat, taxa de şcolarizare este de 500 euro/ semestru.

Prezentare

Programul masteral în domeniul studiilor latino-americane este o iniţiativă a Institutului de Studii Latino-Americane și a Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative și este  primul program de acest gen din România.

Subliniem importanţa faptului că acest program este unul bilingv, cursurile fiind în spaniolă şi engleză, două limbi de largă circulaţie internaţională şi vitale pentru înlesnirea accesului studenţilor la informaţii, documente şi resurse din regiunea America Latină şi Caraibe. De asemenea, cursurile bilingve creează posibilitatea ca studenţii acestui program să provină şi din alte state decât România.

Acesta își propune să devină un punct de interes regional pentru persoanele care vor să-și desăvârșească pregătirea în domeniul relațiilor internaționale și să dobândească expertiză în problematica Americii Latine. Creionarea unui astfel de program a venit din nevoia de a răspunde cerințelor și schimbărilor ce au loc în sistemul internațional, statele din America Latină devenind tot mai interesante pentru comunitatea internațională.

Vom încerca ca prin intermediul cursurilor să familiarizăm studenții cu evoluțiile din spațiul latino-american, să analizăm fenomenele care au determinat diferitele acțiuni economice, sociale şi politice, să previzionăm relațiile statelor din această zonă cu alți actori relevanți din sistemul internațional.

Competenţele dobândite ȋn urma absolvirii acestui masterat vor putea şi aplicate şi ȋn cadrul activităţilor desfăşurate de Institutul de Studii Latino-Americane, parte integrantă a SNSPA.

După finalizarea studiilor, absolvenţii acestui program au o largă paletă de oportunităţi de intrare pe piaţa muncii, atât în mediul public, în cadrul direcţiilor privind America Latină şi Caraibe din cadrul instituţiilor guvernamentale, precum Ministerul Afacerilor Externe, cât şi în mediul privat, mai ales având în vedere intensificarea relaţiilor comerciale dintre regiunea Uniunii Europene şi cea a Americii Latine şi Caraibe. De asemenea, absolvenţii pot reprezenta o resursă umană valoroasă pentru mediul academic.

Plan de învățământ 2017-2019

Denumirea disciplinei

Profesor

Theory of International Relations

Prof.univ.dr. Vasile Secăreş

International Public Law

Lect.univ.dr. Gabriel Micu

Partnership European Union – Latin America

Prof.univ.dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu

Latin American Integration Process

Lect.univ.dr. Mihai Ghigiu

International Cooperation and Development

Lect.univ.dr. Victor Negrescu

Spanish Language

 

Ethics in International Relations

Lect.univ.dr. Alice Iancu

Party Systems in Latin America

Lect.univ.dr. Mihai Ghigiu

Humanitarian Aid and Voluntary Work

Lect. univ. dr. Alice Iancu

Theory and Practice of Human Rights

Lect. univ. dr. Gabriel Micu

United States – Latin America Relations

Lect.univ.dr. Miruna Butnaru-Troncotă

Cultural Roots and Identities in Latin America

Dr. Daniel Perdigao

Spanish

Dr. Ioana Dodi

Education for development

Prof. univ. dr. Cezar Bîrzea

Development Economy

Lect. univ. dr. Bogdan Munteanu

Geopolitics in South and Central America

Lect.univ.dr. Miruna Butnaru-Troncotă

Practice

 

Methods and Techniques for Thesis Writing

 

 

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. Planul de învăţământ vă permite să aflaţi exact câte cursuri veţi avea pe semestru, care sunt şi cum le puteţi urma, pentru a acumula cele 120 de credite transferabile.

Competențe

Condiții pentru înscriere

Admiterea se va face pe baza:

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un ghid de elaborare a eseului academic. La elaborarea eseului pot fi citate 2-3 lucrări din bibliografie, cu mențiunea că aceasta nu este restrictivă, ci are caracter orientativ.

Eseul trebuie redactat şi prezentat în cadrul interviului de admitere în limba engleză sau în limba spaniolă .

Preînscriere online