Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenţionate de la bugetul de stat, taxa de şcolarizare este de 1100 lei/ semestru.

Prezentare

Programul masteral este adresat persoanelor care doresc să practice sau practică deja activități diplomatice și de negociere într-un mediu internațional sau multicultural. Abordarea curriculară este interdisciplinară, din perspectiva științelor politice, și presupune cunoștințe de bază în cel puțin una dintre specializările: Științe Politice, Sociologie, Administrație Publică, Administrație europeană, Relații internaționale și integrare europeană, Drept, Drept european, Comunicare și relații publice, Psihologie, Filosofie.

Misiunea principală a acestui program de masterat este de a forma specialiști calificați în domeniul relațiilor externe, segment de pe piața muncii aflat în continuă expansiune și diversificare. Atât prin calitatea planului de învățământ, cât și prin pregătirea profesională și academică a corpului profesoral, Masteratul în „Diplomație și negocieri” are capacitatea de a oferi studenților săi competențele necesare pentru a face față exigențelor unei cariere ce necesită o solidă bază teoretică în domeniul relațiilor internaționale și abilități profesionale specifice (capacitate de sinteză și analiză, comunicare scrisă și verbală, inclusiv în limbi străine, negociere, creativitate, etc.). Aceste competențe le pot aplica și ȋn cadrul activităților desfășurate de Institutul de Diplomație Publică, institut dezvoltat ȋn cadrul SNSPA.

La absolvire, masteranzii au numeroase opțiuni:

Masteranzii pot opta și pentru realizarea unor stagii plătite de internship în cadrul acelorași organizații internaționale (diverse agenții și structuri ale ONU la Geneva, Viena, New York, Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European, Serviciul European de Acțiune Externă la Bruxelles sau în cele peste 130 de delegații ale Uniunii Europene din toată lumea, la sediul central al NATO sau Adunarea Parlamentară a NATO, Consiliul Europei, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Banca Mondială, Uniunea Africană, ș.a.). Obținerea unei astfel de experiențe practice la nivel internațional va constitui un avantaj considerabil pentru orice viitoare carieră în domeniul relațiilor externe, diplomației și negocierilor sau care necesită adaptabilitate în medii multiculturale.

Planul de învățământ 2017 - 2019

Denumirea disciplinei

Profesor

Drept internațional public

Lect.univ.dr. Gabriel Micu

Teoria Relațiilor Internaționale

Prof. univ. dr. Vasile Secăreș

Analiză de politică externă

Prof. univ. dr. George Anglițoiu

Politica Externă a României

Prof. univ. dr. Ioan Mircea Pașcu

Structuri și centre de putere

Lect. univ. dr. Constantin Buchet

Migrații internaționale

Prof. univ. dr. Cezar Bîrzea

Introducere în managemntul organizațiilor

Conf.univ.dr. Mihai Cercel

Limbajul diplomației I: Retorică

Lect. univ. dr. Daniel Buti

Abordări conceptuale în relațiile internaționale

Lect.univ.dr. Radu-Sebastian Ungureanu

 

 

Istoria relațiilor internaționale

Conf.univ.dr. George Angliţoiu

Negocieri internaționale

Conf.univ.dr. Mihai Cercel

Diplomație: teorie și practică

Prof.univ.dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu

Studii de securitate

Lect.univ.dr. Radu-Sebastian Ungureanu

Limbi străine pentru diplomație

Prof. Andreea Pausan

Instituții ale Uniunii Europene

Lect.univ.dr. Mihail Caradaică

Instituții și procese de securitate internațională

Prof.univ.dr. Vasile Secăreş

Analiză de conflict și modele de soluționare a conflictelor

Conf.univ.dr. Iulian Chifu

Dreptul Uniunii Europene

Lect.univ.dr. Gabriel Micu

Practică

 

Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire

 

 

Planu de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. Planul de învăţământ vă permite să aflaţi exact câte cursuri veţi avea pe semestru, care sunt şi cum le puteţi urma, pentru a acumula cele 120 de credite transferabile.

 

Competențe

Condiții de înscriere

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un ghid de elaborare a eseului academic.

Preînscriere online

TAXĂ - 2800 RON/an