Programul se adresează absolvenților de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenților de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învățământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 1100 lei/ semestru.

Prezentare

Programul de studii universitare de masterat „Modelul European. Economia Socială Europeană” este adresat persoanelor care practică activități în domeniul economiei sociale sau celor care doresc să se implice și/sau să dezvolte organizații cu vocație socială. În vederea realizării acestui lucru, este necesară o cât mai bună cunoaștere a contextului european și românesc pentru a putea identifica oportunitățile de pe piață și eventuale surse de finanțare.

Abordarea curriculară este făcută din perspectiva domeniului științelor politice (cu deschidere către domeniul relațiilor internaționale și studii europene), însă – ținând cont de natura specializării – conține numeroase elemente de interdisciplinaritate, presupunând cunoștințe de bază în specializările: științe politice; sociologie; asistență socială; administrație publică; administrație europeană; relații internaționale și studii europene; drept; drept european; management; relații economice internaționale; comunicare și relații publice; filosofie; protecția mediului.

Competențele dobândite pot fi aplicate și în cadrul activităților desfășurate de Centrul de Studii Europene, institut dezvoltat în cadrul SNSPA.

Economia socială (numită și „economie solidară” sau „al treilea sector) s-a dezvoltat din necesitatea de a găsi soluții noi, inovatoare unor probleme sociale, economice sau de mediu ale comunităților și pentru satisfacerea nevoilor membrilor comunității care sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectorul public sau privat. În ultimele decenii, economia socială nu numai că și-a afirmat capacitatea de a contribui în mod eficient la rezolvarea noilor probleme sociale, ci și-a consolidat și poziția de instituție indispensabilă pentru o dezvoltare economică durabilă și stabilă. În această calitate, economia socială urmărește să adapteze serviciile nevoilor, să sporească valoarea activităților economice care satisfac nevoile sociale și să asigure o distribuție mai echitabilă a veniturilor și a bogăției, corectând dezechilibrele de pe piața muncii și reușind să aprofundeze și să consolideze democrația economică. Dat fiind acest context, misiunea principală a Programului de masterat Modelul European. Economia Socială Europeană este cea de a forma specialiști în domeniu, în vederea satisfacerii cererii de persoane calificate pentru acest segment de piață aflat în plin proces de extindere și diversificare. Mai precis, tinerii absolvenți pot alege să constituie noi entități economice în acest domeniu precum cooperativele, societățile mutuale, asociațiile, fundațiile etc., sau să lucreze pentru unele deja existente acolo unde piața muncii oferă această oportunitate.

Materii

Nr. Numele disciplinei Titularul
1 Dreptul muncii şi al protecţiei sociale Prof. Dr. Alexandru Athanasiu
2 Relaţii de muncă în Uniunea Europeană Prof. Dr. Alexandru Athanasiu
3 Acţiune colectivă în UE Prof. Dr. Iordan Gh. Bărbulescu
4 Modelul economico-social al Uniunii Europene Prof. Dr. Iordan Gh. Bărbulescu
5 Cetăţenie europeană Prof. Dr. Cezar Bîrzea
6 Integrare şi politici fiscale ale UE Prof. Dr. Daniel Dăianu
7 Drepturi, libertăţi şi identităţi în Europa  
8 Seminar: Evaluarea proiectelor. Managementul fondurilor europene Conf. Dr. Răzvan Cotovelea
9 Introducere în economia socială Conf. Dr. Marius Pieleanu
10 Politici economice europene Conf. Dr. Liviu Voinea
11 Sectorul terţiar şi redefinirea securităţii Conf. Dr. George Angliţoiu
12 Etică şi Responsabilitate Socială Lect. Dr. Alice Iancu
13 Managementul organizaţiilor şi întreprinderilor cu vocaţie socială Lect. Dr. Gabriel Hâncean
14 Dezvoltare durabilă Lect. Dr. Nicolae Toderaş
15 Politici sociale comparate Expert Dr. Mirela Cerkez
16 Seminar: Practici în evaluarea politicilor şi programelor publice Expert Dr. Mirela Cerkez
17 Lobby şi Advocacy Expert Dr. Şerban Cerkez

 

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. Planul de învăţământ vă permite să aflaţi exact câte cursuri veţi avea pe semestru, care sunt şi cum le puteţi urma, pentru a acumula cele 120 de credite transferabile.

Competențe

I. Dimensiunea cognitivă:

II. Dimensiunea funcţional-adiţională:

III. Competenţe de rol:

IV. Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:

Condiții de înscriere

Admiterea se face pe baza notelor, în ordine descrescatoare, rezultate în urma evaluarii:

Tema eseului este la alegere, din zona tematica:

La elaborarea eseului pot fi citate 2-3 lucrari din lista cu recomandari bibliografice, cu mentiunea ca aceasta nu este restrictiva, ci are caracter orientativ.

Preînscriere online

TAXĂ - 2800 RON/an