ERASMUS + 2014-2020

Ce este Erasmus +?

Erasmus + este noul program al Uniunii Europene (UE) pentru educaţie, formare, tineret şi sport pentru perioada 2014-2020. Programul Erasmus+ îşi propune să încurajeze dezvoltarea competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională şi să ofere noi oportunităţi de educaţie, formare şi stagii pentru tineri. Programul se va derula pe o perioadă de şapte ani şi va beneficia de un buget total de 14,7 miliarde de euro. Erasmus+ reuneşte şapte programe ale UE în domeniul educaţiei, formării şi tineretului şi va susţine, pentru prima dată, sportul. Fiind un program integrat, Erasmus+ oferă mai multe posibilităţi de cooperare între sectoarele educaţiei, formării, tineretului şi sportului. În noul program, condiţiile de participare şi de finanţare sunt simplificate faţă de programele precedente.

Conform prevederilor din Ghidul Programului, Erasmus+ are în vedere:

Ce este Erasmus?

Înfiinţat în 1987, Erasmus a devenit cel mai important program de educaţie şi formare profesională din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea la nivelul învăţământului superior în Europa. Acţiunile sale se adresează studenţilor care doresc să studieze şi să muncească în străinătate, profesorilor şi altor categorii de personal, chiar din întreprinderi, care intenţionează să predea în străinatate, şi personalului din universităţi care doreşte să urmeze cursuri de formare în străinatate. În plus, programul sprijină instituţiile de învăţământ superior care doresc să coopereze prin programe intensive, reţele academice şi proiecte multilaterale, precum şi sa creeze legături cu mediul de afaceri.

Cine poate participa?

Reguli specifice de eligibilitate:

*Sursă: Informaţiile sunt preluate de pe site-ul www.ec.europa.eu.

 

Contact Erasmus+

Coordonator Erasmus+ DRIIE: prof.univ.dr. George Angliţoiu george@anglitoiu.ro .

Coordonator Erasmus+ DRIIE - asistent: dr. Ana Maria Costea anamaria.costea@dri.snspa.ro  

Coordonator instituțional SNSPA: Lect. Univ. Dr. Crina Rădulescu erasmusplus.snspa@gmail.com

Site Erasmus+ SNSPA: http://erasmus.snspa.ro/

Site Erasmus+ DRIIE: http://dri.snspa.ro/international/erasmus