Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană (DRIIE) este domeniul fondator al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative. În ianuarie 1990, un grup de specialişti în Relaţii Internaţionale, condus de Dr. Vasile Secăreş, a elaborat conceptul unei şcoli de pregătire a noilor elite capabile să-şi asume sarcina transformării României. Din acest grup făceau parte Ioan Mircea Paşcu, Dan Mircea Popescu, Adrian Severin, Constantin Ene, adăugându-se ulterior Mugur Isărescu, Victor Babiuc, Ioan Talpes ş.a. Astfel, Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a fost înfiinţată, în cadrul Universităţii Bucureşti, sub forma Facultăţii de Înalte Studii Politice, prin Hotărârea Guvernului României nr. 220/1/PR din 19 ianuarie 1990, începându-şi activitatea, cu trei secţii, în octombrie 1990.

Pe baza experienţei din primul an şi cu aportul semnificativ al unor personalităţi ca Dan Mircea Popescu şi Victor Babiuc, în anul 1991, SNSPA a devenit o instituţie de sine stătătoare, în urma Hotărârii Guvernului României nr.183/1991, încorporând în structura sa Facultatea de Înalte Studii Politice din cadrul Universităţii din Bucureşti. S-a creat astfel un cadru de pregătire profesională de elită, bazat pe programe de nivel postuniversitar, comparabil şi compatibil cu cel existent în ţările dezvoltate din Europa Occidentală sau în SUA. Primul decan al Departamentului de Relaţii Internaţionale – şi organizator al acestuia – a fost prof. univ. dr. Ioan Mircea Paşcu.

Iniţiativa organizării sale pornea de la cerinţele situaţiei cu care se confrunta România după Decembrie 1989 în privinţa formarii/perfecţionării specialiştilor în ştiinţele politice şi administrative, de la necesitatea creării resurselor de expertiză în aceste domenii, a pregătirii unor specialişti pentru domeniul public, în sectoarele critice ale gestiunii proceselor economice, politice şi sociale la nivel naţional şi local, în condiţiile reformei şi ale strategiei de integrare în structurile europene şi euro-atlantice.

Un rol important în organizarea Departamentului ca o structura modernă, dinamică a revenit primului Program Tempus în domeniul Studiilor Europene, desfăşurat în cadrul său, începând cu 1991. Parteneri: EIPA – Maastricht, Colegiul Europei de la Bruges, ASIR – Universitatea din Amsterdam şi Universitatea din Limmerick. Programul a permis desfăşurarea unor semestre de studiu la universităţile partenere, precum şi schimburi de profesori, facilitând astfel conectarea la dezbaterile privind organizarea Studiilor Europene.

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană a fost gândit în aşa fel încât sa asigure o strânsă legătură între pregătirea teoretică şi practica executată în sfera politicii externe, de securitate sau apărare, dezvoltând soluţii capabile să realizeze conexiunea între zona academică şi cea de expertiză. În cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană au predat de-a lungul timpului, în afara fondatorilor, Mugur Isărescu, Eugen Dijmărescu, Adrian Năstase, Teodor Meleşcanu, Theodor Stolojan, Mircea Geoană, George Cristian Maior, Mihai Răzvan Ungureanu ş.a.