Documente necesare

Este obligatorie depunerea dosarului fizic  la sediul nou al SNSPA: Bulevardul Expozitiei, Nr. 30A, etajul 4, camera 413.

În atenţia candidaţilor!

Având în vedere prevederile Art.2 alin. (3) şi (4) din OUG nr. 41 din 28 iunie 2016, candidaţii pot depune, la înscrierea la concurs, fotocopii (xerox) ale actelor solicitate, urmând ca acestea să fie certificate în momentul înscrierii efective. Pentru această procedura candidaţii vor prezenta OBLIGATORIU şi documentele în original.

La înmatriculare în anul I de studii, candidaţii declaraţi admişi, care au depus actele certificate conform OUG nr. 41/2016, vor completa dosarul conform cerinţelor legale în vigoare, respectiv actul de studii în original, la prima opţiune (loc cu finanţare de la buget).

 

Departamentul oferă studenţilor săi o gamă largă de programe masterale, focusate pe diverse arii de studiu: relaţii internaţionale, studii europene, economie, sociologie, evaluare, programe şi politici europene, studii de securitate, diplomaţie, studii latino-americane, dezvoltare şi cooperare internaţională, negociere, etc.

Prin cele 10 programe masterale (în limba română, engleză şi/sau spaniolă), Departamentul asigură absolvenţilor săi un grad ridicat de comprehensiune şi capacitate analitică a dinamicilor internaţionale, regionale şi naţionale actuale împreună cu o serie de competențe generice şi specifice.

Absolvenţii de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale, Istorie sau alte domenii conexe pot înlocui adapta o secțiune din licenţă in vederea construirii eseului academic.

Studenţii care se preînscriu online beneficiază, la cerere, de tutelare online în vederea elaborării eseului sau de consiliere pentru situaţii speciale.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un ghid de elaborare a eseului academic. La elaborarea eseului pot fi citate 2-3 lucrări din bibliografiile prezente pe pagina fiecarui program de masterat, cu mențiunea că aceasta nu este restrictivă, ci are caracter orientativ.

E-mail: admitere@dri.snspa.ro