Documente necesare ce urmează a fi încărcate pe site-ul SNPSA începând cu 28 mai 2020:

Prin cele 11 programe masterale (în limba română, engleză şi/sau spaniolă), Departamentul asigură absolvenţilor săi un grad ridicat de comprehensiune şi capacitate analitică a dinamicilor internaţionale, regionale şi naţionale actuale împreună cu o serie de competențe generice şi specifice.

Absolvenţii de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale, Istorie sau alte domenii conexe pot înlocui adapta o secțiune din licenţă in vederea construirii eseului academic.

Studenţii care se preînscriu online beneficiază, la cerere, de tutelare online în vederea elaborării eseului sau de consiliere pentru situaţii speciale.

E-mail: admitere@dri.snspa.ro