Prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, Nr. 3628/2008, au fost aprobate programele de studii universitare de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Acest Ordin a fost publicat în Monitorul Oficial, Nr. 741/3.11.2008.

Alerte

Pagina 1 din 56  > >>

nov 23, 2020
nov 18, 2020
nov 17, 2020
nov 5, 2020
oct 30, 2020
oct 28, 2020
oct 27, 2020
oct 8, 2020