Printati aceasta pagina

Proiectul "Violență și moralitate și în procesele de definire a comunităților politice"

 

Proiect cu finanțare națională câștigătoare în competiția CNCS - UEFISCDI "Tinere echipe 2014" (Ministerul Educației Naționale)

Nr proiectulului: PN-II-RU-TE-2014-4-1999
Perioda de implementare: 01.10.2015 - 30.09.2017
Website: http://moralityandviolence.net/

Tema cercetării: legitimarea socială a folosirii violenței

Observația fundamentală: cunoașterea dominantă asupra folosirii violenței este tributară concepțiilor occidentale, fapt de natură a împiedica înțelegerea semnificației acelor acte care o implică în termenii societăților în care aceasta se produce.

Echipa de cercetare:

• formată în jurul unui nucleu al Grupului de Studii Avansate în Relații Internaționale (GSARI)
• componență: Conf. Dr. Radu-Sebastian Ungureanu (director de proiect), Lect. Dr. Radu-Alexandru Cucută, Dr. Alina Isac Alak, Dr. Elena-Magdalena Albulescu, Dr. Angela Grămadă, Dr. Andrei Miroiu, Dr. Mihaela- Adriana Păduraru, Dr. Sebastian Țoc, Dr. Mihai Zodian, Drd. Adina-Elena Voicilă, Drd. Alexandru-Ionuț Voicu, Drd. Fatma-Ruxandra Yllmaz.

Perspectivă epistemologică: interpretativă (obținerea unor puncte de vedere "dinăuntrul" feluritelor societăți și comunității epistemice)

Premise:

• comunitatea politică este, în mod fundamental, o comunitate morală;
• raportarea față de folosirea violenței, în interiorul și exteriorul comunității, definește comunitățile morale

Întrebări de cercetare:

• există o cunoaștere hegemonică asupra fundamentării morale a violenței? Dacă da, în ce constă aceasta?
• Există, în felurilte societăți, dezbateri privind moralitea? Dacă da, care este rolul acestora?
• Ce rol este acordat violenței în felurite societăți? Cum este instrumentalizată, de cine și cu ce consecințe?

Proiectarea cercetării:

• Cercetare –"umbrelă", de natură a permite urmărirea mai multor forme de manifestare și legitimare a violenței în felurite societăți ale lumii, ce cer o pluralitate de perspective (de unde și numărul relativ mare de membri ai echipei de cercetare, precum și diversitatea intereselor lor epistemice)
• Elementul comun fundamental este dat de perspectiva epistemologică generală, ce afirmă că o cunoaștere profundă în domeniu nu este posibilă fără a oferi o voce cercetătorilor în Științe Sociale din toată lumea, considerați "interpreți legitimi" ai societăților pe care le cunosc direct
• Necesitatea implicării studenților interesați în cercetare
Metodologie: documentare, chestionar, forum (pentru construirea unei rețele epistemice), interviuri (directe și online)

Rezultate (la 01.02.2017):

1. Bibliografie generală și specifică (pentru studenți: folosirea fișelor de lectură)
2. baze de date (întocmite cu sprijinul studenților interesați): conține la ora actuală aprox. 8000 nume de cercetători din 92 state, care au fost rugați să completeze un chestionar (tradus în 5 limbi: engleză, franceză, spaniolă,rusă și arabă)
3. forumul nu a prezentat interesul așteptat, drept care acest mijloc de discuție a fost abandonat.
4. ghiduri de interviu pentru cercetători din Israel, Slovacia, Tanzania, Suedia, Bosnia-Herţegovina, Afganistan, Mali, Iran.
5. vizite de studiu (pentru realizarea unor interviuri directe) în Italia, Israel, Suedia (în pregătire pentru perioada imediat următoare - vizite în Franța, Belgia, Olanda, Marea Britanie)

Evenimente:

• Conferință online: 19.11. 2016, "Violență și moralitate și în procesele de definire a comunităților politice"
• Ateliere de lucru:
o 04.06.2016 „Moralitate, violenţă şi comunităţi imaginate: actualitatea lui Benedict Anderson la începutul secolului XXI", cu implicarea studenților
o 18.11.2016, „Cercetări în lucru" – moment ce a coincis cu anversarea a 10 ani de la înființarea GSARI; au participat membrii echipei de cercetare, studenți intersați