Printati aceasta pagina

Proiectul "Un nou Război Rece în Europa? Cum (re-)interpretează Rusia experiența Balcanilor pentru a contesta ordinea europeană"

Nr. Proiectului: PN-II-TE-2014-4-0534

Perioda de implementare: 1.10. 2015 – 31.07.2017

Website: www.noulrazboirece.wordpress.com

Echipa de cercetare:

Director – Dr Vasile Rotaru,
Lect. Dr Miruna Troncotă (cercetătoare postdoctorală),
Drd Ionela Ciolan (asistentă de proiect)
Drd Maria Măgurean (asistentă de proiect)

Tema cercetării:

Acest proiect își propune să ofere o perspectivă academică asupra analizei evenimentelor curente din Europa de Est, mai precis să evalueze caracterul actual al lecțiilor învățate din războaiele de secesiune și a intervenției externe din spațiul ex-iugoslav și a reinterpretării acestor experiențe de către Rusia în contextul conflictelor actuale din fostul spațiu sovietic.

Perspectivă epistemologică:interpretativă, cercetare calitativă, bazată pe interviuri de cercetare cu elite implicate direct în procesele politice studiate.

Obiectivele proiectului:

Scopul principal al proiectului este să aducă împreună tineri cercetători români cu expertiză atât în zona Balcanilor de Vest cât și în Europa de Est și să adreseze o parte din lacunele existente în literatura academică din România prin folosirea analizelor multi-caz asupra schimbărilor relevante din politică, securitate și drept internațional privind revendicările contestate la autoderminare în conflictele secesioniste care afectează ordinea europeană actuală. Pentru realizarea acestui scop am stability următoarele obiective de cercetare:

1. Să examinăm comparativ asemănările și diferențele dintre strategiile de soluționare a conflictelor în Balcanii de Vest (fostul spațiu iugoslav) și regiunea Mării Negre (fostul spațiu sovietic). Acest obiectiv va rezulta în publicarea a trei articole academice în reviste indexate în baze de date internaționale, care vor prezenta cele mai importante rezultate ale cercetării în urma realizării interviurilor de cercetare din zonele de interes.
2. Să evaluăm impactul politicii externe a Rusiei în spațiul fost sovietic asupra ordinii europene. Acest obiectiv va rezulta în organizarea unei conferințe internaționale în București, care va reuni experți și cercetători renumiți din zonele de interes și UE. De asemenea, o parte din lucrările prezentate vor fi publicate într-o carte la o editură din UE.
3. Pe baza rezultatelor cercetării, vom formula un set de recomandări politice multilaterale privind politica regională a României. Acest obiectiv va rezulta într-un document de politici care va fi lansat în cadrul unei conferințe de presă, la care vor fi invitați importanți decidenți politici români.

Rezultatele proiectului (la 01.02.2017):

- 42 de interviuri de cercetare realizate cu experti din 4 țări și 9 orașe;
- 9 articole academice prezentate la 5 conferințe internaționale;
- 6 publicatii (articole in reviste academice și capitole in volume colective);
- 1 conferință internațională organizată la București care a reunit:

• 34 de cercetători participanți din țară și străinătate (din 14 țări)
• 90 persoane în audiență (în ambele zile)
• 8 parteneri media
• 40 de apariții media (național și internațional)
• 10 interviuri radio, TV și presă scrisă oferite de participanții la conferință

1. Cercetare de teren

Pe parcursul anului 2016 au fost realizate interviuri de cercetare cu experți și decidenți în:

• 5 orașe din Ucraina – Kiev, Odesa, Harkov, Lvov și Cernăuți (având în vedere importanța Ucrainei pentru proiectul de cercetare, s-a optat pentru cercetare de teren în mai multe orașe - capitala și centre regionale relevante)
• Rusia – Moscova
• Serbia – Belgrad
• 2 orașe Kosovo – Prishtina si Nordul Mitrovica

2. Diseminarea rezultatelor cercetarii

a. EURINT - The Eastern Partnership under strain – time for a rethink? organizată de Centrul de Studii Europene din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași Iași (Romania) – 20-21 mai 2016.
Vasile Rotaru, "Russia's post-Crimea legitimization discourse and its challenges for the EaP countries";
Miruna Troncotă, "The European Union and the 'New War' from its Eaastern borders"

b. CEEISA-ISA International Studies Association 'The Politics of International Relations" in Ljubljana (Slovenia) – 23-25 iunie 2016
Vasile Rotaru & Miruna Troncotă, „Instrumentalising Balkan's recent past.
How Russia is (mis-)using Kosovo precedent to legitimize the annexation of Crimea"

c. International Conference "Post-Communism 25+: reflections on social, economic & political transitions", OSCE Academy, Issyk Kul (Kyrgyzstan) – 6-8 octombrie 2016
Vasile Rotaru, „Instrumentalizing the past? Russia's ‚New Cold War' narrative and its impact on the former Soviet space"

d. International Conference „Instrumentalizing the recent past in foreign policy. The legitimization of external intervention in the former Soviet space" SNSPA, București (România) – 20-21 octombrie 2016
Vasile Rotaru, „Mimicking the West? Russia's legitimization discourse from Georgia's war to the annexation of Crimea"
Miruna Troncotă, "More Geopolitics than Human rights? Disputed Claims of Humanitarian Intervention in the conflict in Ukraine"
Maria Măgurean, "(De-)constructing the Serbian Russophilia in the context of the Ukrainian crisis"
Ionela Ciolan, "The role of the "new Cold War" concept in constructing the image of Russia's great power actorness"
e. International conference in Barcelona (Spain) – 17-18 noiembrie 2016
Miruna Troncotă, „Interventionism and Biopolitics in Eastern Europe - Russia's Narratives for Legitimizing Its Recent Actions in Ukraine"

3. Articole academice si capitole in volume colective

6 publicatii

1. Vasile Rotaru, "Russia's post-Crimea legitimization discourse and its challenges for the EaP countries", în EURINT proceedings "The Eastern Partnership under strain – time for a rethink?", disponibil la: http://cse.uaic.ro/eurint/proceedings/eurint2016.htm.

2. Miruna Troncotă, "The European Union and the 'New War' from its Eastern borders", în EURINT proceedings "The Eastern Partnership under strain – time for a rethink?", disponibil la: http://cse.uaic.ro/eurint/proceedings/eurint2016.htm.

3. Vasile Rotaru, Miruna Troncotă, „Continuity and Change in Instrumentalising 'The Precedent'. How Russia Uses Kosovo to Legitimize the Annexation of Crimea", în Journal of Southeast European and Black Sea Studies, admis pentru publicare, în proces de revizuire.

4. Miruna Troncotă, "Europenizarea post-conflict şi 'politica excepţiilor de la regulă' în reconstrucția Balcanilor de Vest" în Șerban Cioculescu, Octavian Manea și Silviu Petre, Faţa întunecată a globalizării. Războaie civile, state eşuate şi radicalizare religioasă în lumea contemporană, editura Rao, București, 2016, pp 111-146.

5. Maria Măgurean, "(De-)constructing the Serbian Russophilia in the context of the Ukrainian crisis", Journal of Regional Security, admis în procesul de revizuire. (blind review)

6. Ionela Ciolan, "The role of the "new Cold War" concept in constructing the image of Russia's great power actorness", Center for European Studies - CES Working Papers (CESWP) admis pentru publicare in viitorul număr din ianuarie 2017 http://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2016_VIII4_CIO.pdf

4. Conferința internațională la SNSPA

O oportunitate foarte bună pentru diseminarea rezultatelor preliminare ale cercetării a constituit-o și organizarea conferinței internațională "Instrumentalizing the recent past in foreign policy. The legitimization of external intervention in the former Soviet space", pe care am organizat-o la Bucureși în cadrul proiectului de cercetare. Evenimentul, organizat în perioada 20-21 octombrie 2016 s-a bucurat de participarea a peste 30 de experți pe problematica spațiului ex-sovietic și Balcanii de Vest din Albania, Armenia, Bulgaria, Federația Rusă, Georgia, Germania, Italia, Marea Britanie, Muntenegru, Republica Moldova, Serbia, Turcia, Ucraina și România. Key-note speaker a fost Dr Andreas Umland, cercetător german cu o vizibilitate mare atât în spațiul occidental cât și în cel ex-sovietic; iar la ceremonia de deschidere a participat Ministrul Delegat pentru românii de pretutindeni, Maria Ligor.
Conferința s-a încheiat cu masa rotundă "Moldova between hopes and setbacks" la care au participat fostul prim-ministru moldovean Ion Sturza; Cornel Ciurea – expert la Institutul pentru Studii Europene din Chișinău; Sorin Ioniță – președintele tink-tank-ului românesc Expert Forum; și Vasile Rotaru - cercetător postdoctoral la SNSPA, în calitate de moderator.
Evenimentul s-a bucurat de o largă mediatizare, ceea ce a contribuit la buna vizibilitate a întregului proiect de cercetare.

5. Conference proceedings - Volum spre publicare

O selecție de articole prezentate în cadrul conferinței urmează a fi publicate în cadrul unei cărți editate (ce se află momentan în lucru și va fi finalizată în anul 2017). Încă din luna august a acestui an am fost în discuții de colaborare cu editura internatională Cambridge Scholars privind editarea acestui volum.