Printati aceasta pagina

Proiectul „Cooperare inter-universitară pentru dezvoltarea de cursuri şi programe de masterat de calitate în domeniul evaluării de programe şi politici publice (EVAL-EPPP)”

Proiectul „Cooperare inter-universitară pentru dezvoltarea de cursuri şi programe de masterat de calitate în domeniul evaluării de programe şi politici publice (EVAL-EPPP)” este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: „Investeşte în oameni!”. Este implementat de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti împreună cu partenerii săi Universitatea din Oradea şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de cursuri și programe de masterat de calitate în domeniul evaluării de programe şi politici publice (EPPP). Proiectul are un caracter integrat, cuprinzând activităţi de dezvoltare de programe de studii universitare de masterat, de creare şi înregistrare a unei noi calificări în Registrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior în conformitate cu cerinţele pieţei muncii, precum și activităţi de formare, documentare și transfer de bune practici, realizate inclusiv în cooperare transnaţională pentru personalul implicat în dezvoltarea programelor de studii și nu în ultimul rând activităţi de creştere a accesului persoanelor din grupuri dezavantajate la programele de studii dezvoltate prin proiect.

Obiectivele specifice:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

– Crearea unei noi calificări universitare, de evaluator/ evaluatoare de programe și politici publice, conformă cu Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior (CNCIS) şi adaptată cerinţelor pieţei muncii;

– Extinderea oportunităţilor de învăţare prin dezvoltarea a 3 programe universitare de masterat în domeniul EPPP în cadrul a 3 universităţi sprijinite prin proiect;

– Facilitarea accesului la programe de studii universitare de masterat a persoanelor provenind din grupuri vulnerabile, prin acordarea de 30 de burse sociale/ de studiu;

– Consolidarea cooperării între universităţile româneşti în vederea dezvoltării de programe de studii de calitate și a schimbului de bune practici prin crearea unei reţele de cooperare universitară inter-regionale;

– Facilitarea inovării în domeniul EPPP prin transferul, adaptarea și integrarea bunelor practici europene în procesul de dezvoltare curriculară din cadrul proiectului.

Contribuţia Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) la dezvoltarea domeniului EPPP în România:

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Naţionale de Evaluare, în special instruirea pentru evaluare a resurselor umane şi înfiinţarea de reţele profesionale pentru a asigura un mediu propice schimbului de idei/bune practici, dezvoltare profesională, elaborarea de standarde în domeniu. Prin participarea la acest proiect, SNSPA devine co-fondator al unei reţele inter-universitare centrate pe dezvoltarea în plan academic a domeniului evaluării de politici şi programe publice, aflat în stadiu incipient în cadrul învăţământului din România. Proiectul oferă oportunitatea dezvoltării ofertei educaţionale a SNSPA (dezvoltarea și promovarea unui program de masterat în domeniul EPPP) prin conectarea la cerinţele cele mai noi ale pieţei muncii şi la evoluţiile profesionale din plan european.

Prin dezvoltarea unei reţele de cooperare universitară inter-regionale în domeniul EPPP şi prin înfiinţarea de masterate în domeniul EPPP care să formeze şi să furnizeze specialişti în domeniu, proiectul contribuie decisiv la întărirea funcţionalităţii sistemului naţional de evaluare.

Punctele forte ale proiectului:

– dezvoltarea unei oferte de formare de calitate în EPPP fundamentată pe parteneriatul universitate-contractor şi a unui curriculum structurat prin dialog cu potenţialii angajatori;

– reducerea discrepanţelor între universităţile partenere în asigurarea calităţii învăţământului în domeniul EPPP şi deci scăderea diferenţelor cognitive şi funcţionale dintre viitorii absolvenţi, datorită consultării şi colaborării în domeniu a universităţilor participante;

– stimularea implicării mediului universitar în evaluarea programelor și politicilor publice ca urmare a dezvoltării ofertei de formare de profil;

– facilitarea transferului de practici și cunoştinţe relevante, precum și dezvoltarea unor abordări inovatoare în domeniul EPPP specifice contextului intern al politicilor și programelor publice;

Rezultatele planificate:

Principalele rezultate planificate se referă la elaborarea și înregistrarea în RNCIS a unei noi calificări de evaluator/evaluatoare de programe și politici publice; elaborarea și acreditarea a 3 programe de masterat în domeniul EPPP; elaborarea unei reţele tematice și a unor strategii comune în domeniul EPPP de către universităţile participante; dezvoltarea parteneriatelor de realizare a stagiilor de practică în domeniul EPPP; crearea unei biblioteci digitale şi a unei platforme de e-learning în domeniul EPPP.

Mai multe informatii sunt disponibile pe site-ul proiectului: scoaladeevaluare.ro

Documente de interes:

Regulamentul privind acordarea burselor în cadrul proiectului “Cooperare inter-universitara pentru dezvoltarea de cursuri si programe de masterat de calitate in domeniul evaluării de programe si politici publice (EVAL-EPPP)” POSDRU/18/1.2/G/28682 (descarca aici)

Apel pentru aplicaţii – Sesiunea de comunicări ştiintifice “Noi tendinţe în evaluarea politicilor şi programelor publice” – clic aici

Evenimente:

Incheierea „Training for trainers” în domeniul dezvoltării programelor de studii, asigurării calităţii şi managementul calificărilor în învăţământul superior – clic aici