Printati aceasta pagina

Centrul de Excelență Jean Monnet – Structures of Interconnectivity in the EU’s Neighbourhood

În perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2018, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană coordonează activitățile Centrului de Excelență Jean Monnet „Structures of Interconnectivity in the EU’s Neighbourhood” (Project: 566765-EPP-1-2015-1-RO- EPPJMO-CoE), co-finanțat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus Plus, acțiunea Jean Monnet. Acesta este coordonat de Prof. Univ. Dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu, Decan al Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană.

erasmus+logo_mic

Prin intermediul acestui proiect Departamentul își propune să dezvolte un Centru de Excelență ce urmărește desfășurarea unor activități didactice și de cercetare ce tratează problematica noilor abordări ale Uniunii Europene față de politica de vecinătate, cu accent pe impactul reformei instituționale asupra dezvoltării și integrării economice, sociale și politice a țărilor partenere. Aceste activități sunt menite să sporească și să aprofundeze gradul de cunoaștere vizavi de importanța PEV în cadrul politicii externe a Uniunii Europene și, de asemenea, cu privire la rolul UE ca actor politic și economic global.

Proiectul vizează următoarele categorii de grupuri țință: studenți și tineri cercetători, comunitatea de afaceri, reprezentanți ai administrației publice centrale și ONG-urilor care activează în domeniul studiilor europene.

P004 - Afis A4

LANSARE PROIECT

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană are plăcerea de a organiza conferința ce a marcat lansarea Centrului de Excelență Jean Monnet “Structures of Interconnectivity in the EU’s Neighbourhood”, al cărui coordonator este Domnul Prof. Univ. Dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu. Evenimentul a avut loc în data de 9 decembrie 2015, la sediul SNSPA, în sala 804.

Consultați AGENDA.


OBIECTIVE SPECIFICE

 1. Promovarea cercetării privind dezvoltarea Politicii Europene de Vecinătate și a impactul viitor al prezentei reformei cu privire la rolul UE în contextul unei luni tot mai globalizate
 2. Consolidarea cunoașterii în rândul tinerilor cercetători specializați în domenii de studiu complementare
 3. Dezvoltarea domeniului de studiu
 4. Diseminarea cunoașterii  cu privire la PEV și reforma actuală a sa, la nivelul comunității de afaceri, reprezentanților administrației publice și societății civile

ACTIVITĂȚI

I.Cercetare

Proiectul își propune să dezvolte o cercetare cuprinzătoare în ceea ce privește convergența dintre Politica Europeană de Vecinătate (PEV) și a politicilor / strategiilor naționale în sectorul afacerilor externe ai statelor membre ale UE. Prin aceasta, echipa de cercetare va urmări să identifice punctele comune și diferențele dintre abordarea supranațională și cele naționale în ceea ce privește, pe de o parte, relația dintre UE și de statele membre, iar pe de altă parte, relația UE cu statele partenere. Importanța temei reiese în faptul că Uniunea Europeană este o putere regională cu aspirații globale, astfel ea are este responsabilitatea și legitimitatea de a acționa ca un mediator, în special în vecinătatea sa. În acest sens, o abordare coerentă între nivelul național și supranațional este un deziderat, mai ales prin prisma faptului că sistemul internațional trece printr-o perioadă de tranziție și noi puteri regionale antagonice sunt în curs de dezvoltare. În acest context, atât frontierele sudice, cât și estice ale organizației sunt sub presiune, subliniind principalele vulnerabilități ale politicii externe și de securitate comună  a UE. De ani de zile, UE a fost criticată pentru lipsa unei voci politice unice. Întrebarea lui Kissinger este deja un exemplu clasic: “Pe cine sun dacă vreau să sun Europa?”. Întrebarea nu a ridicat doar preocupări cu privire la puterea politică a UE, dar și  cu privire la legitimitatea acelei posibile voci unitare.

Descărcați descrierea completă a proiectului de cercetare.

II. Predare

Proiectul prevede desfășurarea a cinci cursuri specializate pe problematica dezvoltării Politicii Europene de vecinătate. Patru cursuri vor fi dedicate masteranzilor din următoarele domenii complementare științelor politice și studiilor europene: administratie publică, comunicare, economie și limbi străine.

 • Promoting European Idea in the Neighbourhood of Europe 
 • Neighbourhood Policies – an alternative to EU integration 
 • Institutional Reform and Advanced European Negotiations on  Neighbourhood Policies
 • Implementation of European Neighbourhood Policies – financial instruments 

În cadrul proiectul va fi organizat și un al cincilea curs, ce va fi destinat doctoranzilor specializați pe Politica Europeană de Vecinătate.

 • EU and its neighbours 

III. Evenimente academice

În susținerea primului obiectiv al proiectului, pe parcursul celor trei ani de implementare vom organiza trei conferințe internaționale, ce vor fi dedicate în primul rând doctoranzilor care doresc să își facă publice cercetările în această arie tematică, să primească feedback specializat și să contribuie la crearea unei rețele academice de specialiști în sectoarele PESC și PEV.

 • 2016 –  Conferința Internațională “The Challenges of Europe’s Neighbourhood Policy” (Consultați AGENDA)
 • 2017 –  Conferința internațională “Interconnectedness and EU foreign-policy making”
 • 2018 – Conferința internațională “Toward a New European Neighbourhood Policy”

De asemenea, proiectul prevede organizarea a trei cursuri/training-uri online adresate comunității de afaceri din România, reprezentanților administrației publice și reprezentanților societății civile.

 • Webinar “ENP impact to business community”
 • Webinar “ENP impact to central administration”
 • Webinar “ENP impact to civic society”

IV. Publicare

Finalitatea fiecărei conferințe organizate constă în publicare unui volum colectiv ce va cuprinde toate lucrările/studiile prezentate în cadrul sesiunilor de academice.


REZULTATE

 • 5 cursuri academice
 • 3 conferințe internaționale
 • 3 webinare
 • 3 volume colective
 • 3 evenimente de promovare  a proiectului și activităților derulate

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați!

 • Ana-Maria Costea – asistent proiect, coordonare activități de cercetare și publicare (anamaria.costea@dri.snspa.ro)
 • Mihaela Aioanei – asistent proiect, coordonare evenimente academice și didactice  (mihaela.aioanei@dri.snspa.ro)

* Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de acestea.