Printati aceasta pagina

Jean Monnet support pentru asociaţii - Evaluarea şi recunoaşterea învăţării non-formale şi informale în UE

Beneficiar: Asociația Română de Relații Internaționale și Studii Europene

Asociația Română de Relații Internaționale și Studii Europene (ARRISE - ECSA România), în calitate de beneficiar, implementează, începând cu luna septembrie 2015, proiectul Evaluarea și recunoașterea învățării non-formale și informale în UE (Assessment and recognition of non-formal and informal learning in the EU ˗ A-LEARN).” Acesta are o perioadă de implementare de 36 de luni, o valoare totală de 54.100 euro şi este co-finanţat de Comisia Europeană, prin Programul ERASMUS+, Activitățile Jean Monnet,  Sprijin Jean Monnet pentru Instituții și Asociații, 2015 - EAC/A04/2014.

Proiectul are ca obiectiv creștereanivelului deconștientizare și utilizare a posibilităților promovate de EU privind evaluarea și validarea învățării non-formale și informale pentru tinerii absolvenți de programe de studii universitare din domeniul științelor sociale, în scopul unei mai bune integrări a acestora pe piața europeană a muncii. Proiectul cuprinde un pachet integrat de activități precum: ateliere de lucru cu tinerii absolvenți din domeniul științelor sociale, punerea la dispoziția acestora a unei baze de date cu organizații care desfășoară activități de validare a competențelor și a unui forum de schimb de idei și îndrumare pe site-ul asociației, organizarea unei conferințe internaționale multidisciplinare privind practicile de validare a învățării non-formale și informale din statele UE și publicarea unora dintre lucrările prezentate, diseminarea a două broșuri privind oportunitățile promovate prin politicile UE în acest sens, dar și oferirea de informații de actualitate prin intermediul unui periodical policy overview.

Contact:
Prof.univ.dr. Iordan Gh. BĂRBULESCU - Manager Proiect

Președinte ARRISE - ECSA România

iordanbarbulescu[at]yahoo[.]com

Ana Maria STĂVARU

anamaria[.]stavaru[at]gmail[.]com

*Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de acestea