Printati aceasta pagina

Proiectul „Competențe, calitate, flexibilitate și ocupabilitate în oferta educațională a programelor de masterat”

Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Cod Contract: POSDRU/19/1.2/G/16159”. Proiectul este implementat de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti împreună cu partenerii săi Universitatea din Oradea şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca și Observatorul pentru Învățare Permanentă.

În context european proiectul se circumscrie inițiativelor Uniunii Europene privind Cadrul European al Calificărilor și răspunde măsurilor promovate prin Procesul Bologna și a eforturilor la nivel european de a introduce în sistemul universitar noi instrumente de optimizare a relației cerere-ofertă. În contextul obiectivelor Agendei Lisabona, precum și ale Strategiei Europa 2020, proiectul urmărește orientarea ofertelor de formare profesională de nivel masteral către competențele transversale circumscrise principiilor învățării pe parcursul întregii vieți. La nivel intern proiectul țintește definirea unor calificări specifice în termeni de rezultate ale învățării ce pot fi ulterior cuantificate în cadrul sistemului de credite.

Perioada de implementare a proiectului este 01 iunie 2013 – 31 mai 2014

PROGRAMELE DE MASTER SPRIJINITE PRIN PROIECT

În vederea implementării primei activități au fost selectate următoarele patru programe de master oferite de structurile academice din SNSPA:

  Structura Programul de master
1 DRIIE Relații Internaționale și Integrare Europeană
2 FSP Politici Publice și Integrare Europeană
3 FAP Spațiul public european
4 FCRP Managementul proiectelor

 

La selectarea programelor de master propuse pentru a fi sprijinite în prin proiectul CAFOC în vederea îmbunătățirii convergenței ofertei de formare cu cerințele pieței muncii s-a ținut cont de următoarele criterii:

  • Câte un program de master acreditat pentru fiecare facultate din SNSPA – în total vor fi sprijinite patru programe de master;
  • Să se asigure o convergență în ceea ce privește materiile și modulele predate astfel ca în cadrul acestora să se poată derula un modul de formare și dobândire a competențelor transversale;
  • Să fie programe de master profesionale și să aibă aceeași arie de aplicare și denominatori, în speță aprofundarea integrării României în Uniunea Europeană;
  • Să ofere un contingent suficient de studenți astfel încât să fie posibilă atingerea indicatorului referitor la grupul țintă al proiectului – 200 de studenți (se vor avea în vedere și studenții de la universitățile partenere).