Printati aceasta pagina

Jean Monnet support pentru asociatii – Contributing to the development of the EU immigration and mobility field of study from a multi-disciplinary approach. Support for the Romanian association of international relantions and European studies (CDEUS)

Beneficiar: Asociația Română de Relații Internaționale și Studii Europene

În perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2017, ARRISE/ECSA România implementează proiectul Jean Monnet Suport pentru Asociații „Contributing to the development of the EU immigration and mobility field of study from a multi-disciplinary approach. Support for the Romanian Association of International Relations and European Studies / CDEUS” (Project: 553595-EPP-1-2014-1-RO-EPPJMO-SUPPA), co-finanțat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus Plus, acțiunea Jean Monnet.

Proiectul vizează implementarea mai multor activități printre care organizarea unui set de trei evenimente academice internaționale axate pe analiza impactului politicilor europene de integrare a migranților și a cetăților europeni mobili. Abordăm aceste evenimente dintr-o perspectivă multidisciplinară, obligatorie pentru a contribui la o dezvoltare sustenabilă a domeniului de studiu. Proiectul prevede, de asemenea, un set de activități transversale menite, pe de o parte, să asigure o implementare corectă și eficace a proiectului în vederea obținerii rezultatelor scontate, iar pe de altă parte, menite să sporească vizibilitatea acestuia la nivelul tinerilor cercetători care sunt interesați de domeniul de studiu și doresc să disemineze rezultatele activității lor în acest sector.

OBIECTIVE

  • conștientizarea impactului pe care politicile pentru migranți și cetățeni mobili europeni îl pot avea asupra procesului de integrare europeană;

  • sporirea cunoașterii cu privire la politicile UE de integrare a imigranților și cetățenilor mobili la nivelul tinerilor cercetători din domenii conexe, administrației publice, actorilor decizionali și societății civile;

  • dezvoltarea domeniului de studiu;

  • dezvoltarea ARRISE cu scopul de a deveni un punc de referintă la nivel național în ceea ce privește studiile europene.

 

Proiectul își propune să genereze un impact pozitiv asupra tinerilor cercetători, comunității academice din România, dar și asupra actorilor decizionali, reprezentanților societății civile, categorii direct interesate de dezvoltare politicilor de integrare a imigranților și cetățenilor mobili la nivelul UE.

* Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de acestea