Printati aceasta pagina

Rezultate admitere 28-29 septembrie

Rezultatele concursului de admitere la masteratele Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană

Miercuri, 30 septembrie 2020, au fost afișate rezultatele concursului de admitere pentru programul de masterat, Latin American Studies din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană.

Sunt considerați admiși numai candidații înscriși, care au încărcat, dovada promovării examenului licență, proba de concurs și care au fost declaraţi admişi pe locuri cu taxă.

Candidații au fost admiși pe locurile cu taxă, în limita capacităţii de şcolarizare prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021, în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

Rezultatele examenului de admitere la programul de masterat Latin American Studies din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, aici.

 

Înmatricularea candidaților admiși cu taxă la Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

 

Astăzi,  30 septembrie 2020, toți candidații declarați admiși pe locurile cu taxă, la programul de masterat Latin American Studies, din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, vor confirma pe e-mail (admitere@dri.snspa.ro), locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși.

În cazul în care, în perioada menționată, respectiv 30 septembrie 2020, un candidat declarat admis nu a confirmat pe e-mail locul,  va pierde locul obţinut.


Ce trebuie să faci dacă ai fost admis(ă) pe locurile cu taxă la programele de masterat ale Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană

Confirmă pe e-mail admitere@dri.snspa.ro, locul.

Pentru a confirma locul pe care ai fost admis(ă):

Pasul 1: Transmite Formularul de confirmare a locului de studii ocupat în urma concursului de admitere la SNSPA, completat, semnat și scanat/fotografiat. Îl poți descarcă de aici.

Pasul 2: Transmite dovada de plată pentru:

Taxa de înmatriculare – în valoare de 100 de lei.

Toți candidații declarați admiși vor achita taxa de înmatriculare, în contul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană.

Detaliile taxelor și contul bancar al facultăți, aici.

Taxa de înmatriculare se pot achita în contul:

Contul bancar: BRD Victoria: RO47 BRDE 445S V140 0698 4450

Detaliile plății:

-          Numele și prenumele candidatului

-          Facultatea (acronimul) la care se înmatriculează: DRIIE 

-          Taxa de înmatriculare pentru studii de masterat

Pasul 3: Transmite contractul de studii. Contractul de studii, în format electronic, corespunzător Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, poate fi descărcat de aici. Transmite contractul completat, semnat și scanat/fotografiat.

Taxa de şcolarizare se poate plăti în doua tranşe după cum urmează:

ANUL I UNIVERSITAR-MASTER 

a) prima tranşă, se plăteşte în perioada 15 octombrie- 15 noiembrie 2020;

b) a doua tranşă, se plăteşte în perioada 01 ianuarie - 31 ianuarie 2021;

Conform contract art. 5, alin. 5.1.1.

Atenție! În cazul în care, în perioada menționată, respectiv 30 septembrie 2020, un candidat admis care nu a transmis pe e-mail toate documentele, va pierde locul pe care a fost declarat admis.