Printati aceasta pagina

Documente

 

Documente necesare ce urmează a fi încărcate pe site-ul SNPSA începând cu 01 septembrie 2020 până  14 septembrie 2020:

  • Copie a actului de identitate;
  • Diplomei de Licenţă sau adeverință în original (persoanele care au absolvit în anul 2020), copie legalizată/ sau conform cu originalul trecut de candidat;
  • Persoanele care au făcut studii de licență în străinătate trebuie să încarce atestatul de la MEN în original (pentru un loc la buget) sau copie legalizată (pentru un loc la taxă), iar dacă nu au echivalarea, trebuie să încarce numărul de înregistrare care atestă că au depus dosarul de echivalare;
  • Certificat de naştere în copie legalizată sau conform cu originalul trecut de candidat;
  • Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui în copie legalizată, dacă este cazul;
  • Plata taxei de înscriere în valoare de 80 lei ce se achita in momentul in care va inscrieti pe platforma SNSPA;
  • Adeverință medicală
  • Curriculum Vitae (CV);
  • Eseul academic;
  •                                        În atenţia candidaţilor!

Prin cele 11 programe masterale (în limba română, engleză şi/sau spaniolă), Departamentul asigură absolvenţilor săi un grad ridicat de comprehensiune şi capacitate analitică a dinamicilor internaţionale, regionale şi naţionale actuale împreună cu o serie de competențe generice şi specifice.

Absolvenţii de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale, Istorie sau alte domenii conexe pot înlocui adapta o secțiune din licenţă in vederea construirii eseului academic.

Studenţii care se preînscriu online beneficiază, la cerere, de tutelare online în vederea elaborării eseului sau de consiliere pentru situaţii speciale.

E-mail: admitere@dri.snspa.ro