rsz_page-0.jpg

Printati aceasta pagina

ADMITERE

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană organizează în luna septembrie o nouă sesiune de admitere la masterat.

ÎNSCRIERILE VOR AVEA LOC LOC ÎN PERIOADA 11 ȘI 22 SEPTEMBRIE.

 

Examenul de admitere, ce constă într-un interviu, va avea loc în data de 26 septembrie.

 

MASTER

LOCURI

BUGET

LOCURI

TAXĂ 

 
 

DIPLOMAȚIE ȘI NEGOCIERI

7

15

 

SECURITY AND DIPLOMACY

3

15

 

DEVELOPMENT, INTERNATIONAL COOPERATION AND HUMANITARIAN AID

4

15

 

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ

4

15

 

ANAȘIZA ȘI SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR

5

15

 

STUDII LATINO-AMERICANE

9

10

 

EVALUAREA POLITICILOR ȘI PROGRAMELOR PUBLICE EUROPENE

10

10

 

POLITICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ

7

10

 

 


PROGRAM ÎNSCRIERI

Luni - Joi: 10:00 - 16:00

Vineri: 10:00 - 14:00

Telefon: 0748798814

 

 

PROCEDURI ADMITERE

Pentru înscriere trebuie achitată taxa de 150 de RON în contul BRD: RO 47 BRDE 445SV14006984450 (Plata se poate face la orice sucursală BRD). 

Fișa de înscriere trebuie adusă la secretariatul DRIIE, SNSPA împreună cu dosarul candidatului (documente necesare) și eseul academic (pentru a beneficia de tutoriat în vederea elaborării eseului contactați-ne pe adresa de mail admitere@dri.snspa.ro).

PAȘI PENTRU COMPLETAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE

Dacă întâmpinați probleme în completarea fișei vă rugăm să ne contactați pe adresa de mail admitere@dri.snspa.ro.

!!! Fișa de înscriere online trebuie completată, tipărită și anexată la dosar chiar dacă ați completat în prealabil formularul de preînscriere online.

ACCESEAZĂ FIȘA

Forma de învăţământ zi, 2 ani

1. Security and Diplomacy – în limba engleză                      
2. Development, International Cooperation and Humanitarian Aid – în limba engleză
3. Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană
4. Analiza şi Soluţionarea Conflictelor
5. Diplomaţie şi Negociere
6. Evaluarea Politicilor şi a Programelor Publice Europene
7. Integrare Europeană – Politică şi Economie Europeană
8. Modelul European. Economia Socială Europeană
9. Studii Avansate în Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană
10. Studii Latino-Americane

 

Programele se adresează absolvenţilor de studii universitare de licenţă, fiind structurate pe patru semestre şi corespunzând unui număr de 120 de credite de studiu transferabile (ECTS).

 

Condiții de admitere

Pentru toate programele de masterat oferite de DRIIE admiterea în anul universitar 2017-2018 se va realiza pe baza:

  • Dosarul candidatului (documente necesare);
  • Fișa de înscriere online completată și tipărită față-verso (ACCESEAZĂ);
  • Eseului academic (de aproximativ 5-10 pagini în limba română, engleză sau franceză, pe o temă legată de obiectul de studiu al programului de masterat pentru care se optează) prezentat în cadrul interviului de admitere.

!!!Eseul trebuie depus la secretariat odată cu dosarul de înscriere (Sediul SNSPA, Bd. Expoziției, nr. 30A, etaj 4, sala 413).

Înscrierea se poate face la maximum două programe de master. În acest caz trebuie plătite două taxe și aduse două dosare (unul original - DOCUMENTE NECESARE și unul ce conține toate actele în copie simplă). Candidații trebuie să elaboreze două eseuri diferite și să participe la două interviuri.

În cazul programelor de masterat “Security and Diplomacy” şi “Development, International Cooperation and Humanitarian Aid”, eseul academic trebuie să fie elaborat şi prezentat exclusiv în limba engleză.

În cazul programului de master “Studii Latino-Americane”, eseul trebuie elaborat în limba engleză sau spaniolă. De asemenea, interviul se va desfăşura în una dintre cele două limbi străine menţionate.

Cei care au terminat studii de licenţă într-un domeniu apropiat de cel în care se încadrează şi programul de masterat ales, pot înlocui eseul de admitere cu un capitol din lucrarea de absolvire.

Pentru persoanele ce doresc ocuparea direct a unui loc la taxă, nu este necesară participarea la interviu. În acest caz, evaluarea se va face pe baza eseului academic din dosar şi a celorlalte documente.

Pentru cetăţenii Republicii Moldova şi pentru cei din Diaspora şi Balcani sunt alocate 10 locuri speciale la buget de către Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice. Mai multe informații despre procesul de admitere AICI.

REZULTATE SESIUNE IULIE 2016:

SECURITY AND DIPLOMACY

DEVELOPMENT, INTERNATIONAL COOPERATION AND HUMANITARIAN AID

DIPLOMAȚIE SI NEGOCIERI

ANALIZA ȘI SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ

EVALUAREA POLITICILOR ȘI PROGRAMELOR PUBLICE EUROPENE

POLITICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ

STUDII LATINO-AMERICANE