Printati aceasta pagina

ADMITERE

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană organizează în luna SEPTEMBRIE 2019, sesiunea de admitere la masterat.

CALENDAR ADMITERE SEPTEMBRIE 2019:

Înscrieri:          9 - 23 SEPTEMBRIE 2019

Program înscrieri: Luni-Joi 10:00-16:00 ; Vineri 10:00- 14:00
 
Sâmbătă, 21 septembrie: 10.00-14.00
 
Duminică, 22 septembrie: nu este program cu publicul
 
Examen:          24 SEPTEMBRIE 2019

Rezultate:      25 SEPTEMBRIE 2019

Înmatriculări: 26 SEPTEMBRIE 2019

REPARTIZARE LOCURI BUGETATE

ADMITERE SEPTEMBRIE 2019

PROGRAM DE MASTER

SEPTEMBRIE 2019

LOCURI BUGETATE

LOCURI TAXĂ

AnalizașiSoluționareaConflictelor (ASC)

6

26

Development, International Cooperation and Humanitarian Aid (DICHA)

10

15

DiplomaţieşiNegocieri (DN)

8

21

EvaluareaPoliticilorsi a ProgramelorPubliceEuropene (EPPPE)

8

15

PoliticășiEconomieEuropeană (PEE)

10

10

RelațiiInternaționaleșiIntegrareEuropeană (RIIE)

10

23

Security and Diplomacy (SD)

2

19

Studii Latino-Americane (SLA)

9

10

15

25

 

Pentru a afla mai multe informații despre procesul de admitere accesați http://dri.snspa.ro/admitere sau contactați-ne pe adresa admitere@dri.snspa.ro.


Fișa de înscriere trebuie adusă la secretariatul DRIIE, SNSPA împreună cu dosarul candidatului (documente necesare) și eseul academic (pentru a beneficia de tutoriat în vederea elaborării eseului contactați-ne pe adresa de mail admitere@dri.snspa.ro).

Pentru înscriere trebuie achitată taxa de 150 de RON în contul BRD: RO 47 BRDE 445SV14006984450 (Plata se poate face la orice sucursală BRD). 

PAȘI PENTRU COMPLETAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE

ACCEASEAZĂ FIȘA DE ÎNSCRIERE

Dacă întâmpinați probleme în completarea fișei vă rugăm să ne contactați pe adresa de mail admitere@dri.snspa.ro.

!!! Fișa de înscriere online trebuie completată, tipărită și anexată la dosar chiar dacă ați completat în prealabil formularul de preînscriere online.

Programele se adresează absolvenţilor de studii universitare de licenţă, fiind structurate pe patru semestre şi corespunzând unui număr de 120 de credite de studiu transferabile (ECTS).

Înscrierea candidaţilor:

În perioada 9-23 septembrie, pentru toate programele de masterat oferite de DRIIE, candidații trebuie să depună, la secretariatul departamentului, următoarele:

  • Dosarul candidatului
  • Fișa de înscriere completată online, aici  și tipărită față-verso;
  • Eseul academic (aproximativ 5-10 pagini în limba română, engleză sau franceză, pe o temă legată de obiectul de studiu al programului de masterat pentru care se optează, redactat cu Times New Roman de 12 la 1,5 rânduri).


Examenul de admitere constă într-un interviu pe tema eseului depus și întrebări suplimentare. Admiterea candidaților se face pe baza mediei obținute la interviu, în ordine descrescătoare.

Candidatii care optează pentru un loc in regim cu taxa vor fi admisi pe baza mediei acordate eseului, în ordine descrescătoare, fara sustinerea interviului.

!!!Eseul trebuie depus la secretariat odată cu dosarul de înscriere (Sediul SNSPA, Bd. Expoziției, nr. 30A, etaj 4, sala 413).

Înscrierea se poate face la maximum două programe de master. În acest caz trebuie plătite două taxe, doua fișe de înscriere și adus un singur dosar (unul original - DOCUMENTE NECESARE). Candidații trebuie să elaboreze două eseuri diferite și să participe la două interviuri.

În cazul programelor de masterat “Security and Diplomacy” şi “Development, International Cooperation and Humanitarian Aid”, "Security and Technology" eseul academic trebuie să fie elaborat şi prezentat exclusiv în limba engleză.

În cazul programului de master “Studii Latino-Americane”, eseul trebuie elaborat în limba engleză sau spaniolă. De asemenea, interviul se va desfăşura în una dintre cele două limbi străine menţionate.

Cei care au terminat studii de licenţă într-un domeniu apropiat de cel în care se încadrează şi programul de masterat ales, pot înlocui eseul de admitere cu un capitol din lucrarea de absolvire.

Pentru persoanele ce doresc ocuparea direct a unui loc la taxă, nu este necesară participarea la interviu. În acest caz, evaluarea se va face pe baza eseului academic din dosar şi a celorlalte documente.