rsz_page-0.jpg

Printati aceasta pagina

ADMITERE

 

REPARTIZARE LOCURI BUGETATE
ADMITERE IULIE 2017

 

PROGRAM DE MASTER

LOCURI BUGETATE

LOCURI TAXĂ

Security and Diplomacy (SD)

32

32

Development, International Cooperation and Humanitarian Aid (DICHA)

14

 

14

Relații Internaționale și Integrare Europeană (RIIE)

25

25

Analiza și Soluționarea Conflictelor (ASC)

26

26

Diplomaţie şi Negocieri (DN)

30

30

Evaluarea Politicilor si a Programelor Publice Europene (EPPPE)

11

 

15

Politică și Economie Europeană (PEE)

9

10

Modelul European. Economia Socială Europeană (MEESE)

5

 

10

Studii Latino-Americane

8

10

Studii Avansate în Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană (SARIIE)

10

 

10

 

 

DRIIE organizează sesiune de ADMITERE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018, pentru 10 programe de master

 

ADMITERE IULIE 2017

 

Înscriere sesiunea I de admitere

3 – 10 iulie

Examen admitere

12 iulie

Rezultate

13 iulie

Înmatriculare

13, 14 iulie

 

 

Înscriere sesiunea II de admitere

17 – 21 iulie

Examen admitere

24, 25 iulie

Rezultate

26 iulie

Înmatriculare

26, 27, 28 iulie

 

Alocarea locurilor pentru fiecare program de master va fi afișată în perioada viitoare.

 

PROCEDURI ADMITERE

Pentru înscriere trebuie achitată taxa de 150 de RON în contul BRD: RO 47 BRDE 445SV14006984450 (Plata se poate face la orice sucursală BRD). 

Fișa de înscriere trebuie adusă la secretariatul DRIIE, SNSPA împreună cu dosarul candidatului (documente necesare) și eseul academic (pentru a beneficia de tutoriat în vederea elaborării eseului contactați-ne pe adresa de mail admitere@dri.snspa.ro).

PAȘI PENTRU COMPLETAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE

Dacă întâmpinați probleme în completarea fișei vă rugăm să ne contactați pe adresa de mail admitere@dri.snspa.ro.

!!! Fișa de înscriere online trebuie completată, tipărită și anexată la dosar chiar dacă ați completat în prealabil formularul de preînscriere online.

ACCESEAZĂ FIȘA

Forma de învăţământ zi, 2 ani

1. Security and Diplomacy – în limba engleză                      
2. Development, International Cooperation and Humanitarian Aid – în limba engleză
3. Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană
4. Analiza şi Soluţionarea Conflictelor
5. Diplomaţie şi Negociere
6. Evaluarea Politicilor şi a Programelor Publice Europene
7. Integrare Europeană – Politică şi Economie Europeană
8. Modelul European. Economia Socială Europeană
9. Studii Avansate în Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană
10. Studii Latino-Americane

 

Programele se adresează absolvenţilor de studii universitare de licenţă, fiind structurate pe patru semestre şi corespunzând unui număr de 120 de credite de studiu transferabile (ECTS).

 

Condiții de admitere

Pentru toate programele de masterat oferite de DRIIE admiterea în anul universitar 2016-2017 se va realiza pe baza:

  • Dosarul candidatului (documente necesare);
  • Fișa de înscriere online completată și tipărită față-verso (ACCESEAZĂ);
  • Eseului academic (de aproximativ 5-10 pagini în limba română, engleză sau franceză, pe o temă legată de obiectul de studiu al programului de masterat pentru care se optează) prezentat în cadrul interviului de admitere.

!!!Eseul trebuie depus la secretariat odată cu dosarul de înscriere (Sediul SNSPA, Bd. Expoziției, nr. 30A, etaj 4, sala 413).

Înscrierea se poate face la maximum două programe de master. În acest caz trebuie plătite două taxe și aduse două dosare (unul original - DOCUMENTE NECESARE și unul ce conține toate actele în copie simplă). Candidații trebuie să elaboreze două eseuri diferite și să participe la două interviuri.

În cazul programelor de masterat “Security and Diplomacy” şi “Development, International Cooperation and Humanitarian Aid”, eseul academic trebuie să fie elaborat şi prezentat exclusiv în limba engleză.

În cazul programului de master “Studii Latino-Americane”, eseul trebuie elaborat în limba engleză sau spaniolă. De asemenea, interviul se va desfăşura în una dintre cele două limbi străine menţionate.

Cei care au terminat studii de licenţă într-un domeniu apropiat de cel în care se încadrează şi programul de masterat ales, pot înlocui eseul de admitere cu un capitol din lucrarea de absolvire.

Pentru persoanele ce doresc ocuparea direct a unui loc la taxă, nu este necesară participarea la interviu. În acest caz, evaluarea se va face pe baza eseului academic din dosar şi a celorlalte documente.

Pentru cetăţenii Republicii Moldova şi pentru cei din Diaspora şi Balcani sunt alocate 10 locuri speciale la buget de către Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice. Dintre acestea 3 locuri sunt cu bursă. Cei interesaţi de acestea, dacă doresc mai multe informații pot contacta secretariatul DRIIE.

REZULTATE SESIUNE IULIE 2016:

SECURITY AND DIPLOMACY

DEVELOPMENT, INTERNATIONAL COOPERATION AND HUMANITARIAN AID

DIPLOMAȚIE SI NEGOCIERI

ANALIZA ȘI SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ

EVALUAREA POLITICILOR ȘI PROGRAMELOR PUBLICE EUROPENE

POLITICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ

STUDII LATINO-AMERICANE